“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Over Ons » Bestuur » Universiteits Computer Centrum

Universiteits Computer Centrum

Voor de universiteitsgemeenschap en een ieder daarbuiten.

Het belangrijkste doel van het UCC is bij te dragen en ondersteuning te verlenen aan de ontwikkeling op het gebied van computergebruik en informatietechnologie binnen de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Tevens probeert het UCC (efficiënt) computergebruik te stimuleren en te verbeteren, door o.a. het geven van voorlichting en het verzorgen van trainingen en cursussen.

Afdelingen die niet zelf over de nodige faciliteiten beschikken, worden bijgestaan in de uitvoering van die werkzaamheden waarbij computergebruik vereist is. De verschillende faculteiten maken als zij praktijkcolleges moeten verzorgen ook regelmatig gebruik van de faciliteiten van het UCC.

Geschiedenis

Aan het eind van de jaren zeventig werd het Universitair Rekencentrum (URC) van de Universiteit van Suriname opgericht, met het doel een aanvang te maken met onderzoek gericht op automatiseringssystemen, informatietechnologie en de implementatie daarvan.

Al spoedig bleek, dat dit instituut op het gebied van automatiseringsonderzoek een plaats in de Surinaamse gemeenschap had verworven die niet weg te denken viel. In dit centrum werd namelijk veel pionierswerk verricht op het gebied van data-communicatie en informatietechnologie, waardoor er diensten van een kwalitatief hoogstaand niveau werden aangeboden. Vermeldenswaard is b.v. dat de ontwikkeling van het Internet in Suriname, ook zijn oorsprong heeft gevonden in het Universitair Rekencentrum.

De kennis m.b.t. informatie- en communicatietechnologie werd later ten dienste gesteld van het Telecommunicatiebedrijf Telesur die deze technologie verder kon uitbouwen tot wat het vandaag is. Voor velen die vandaag binnen en buiten de grenzen van Suriname een prominente rol op het gebied van informatie- en communicatie technologie vervullen, heeft het Universitair Rekencentrum als startpunt van hun carrière gediend.

De industrie van informatie- en communicatie technologie groeit razendsnel. Hierdoor werd het duidelijk dat het Universitair Rekencentrum drastisch moest worden aangepast aan de huidige ontwikkelingen en behoeften op dit gebied. Hierbij moest tevens rekening worden gehouden met de nieuwe rol die het centrum moest gaan innemen.

Het nieuwe centrum moet fungeren als een algemene ondersteuning voor de overige afdelingen van de Universiteit, op het gebied van computer, hard- en software want in tegenstelling tot vroeger, beschikken de meeste afdelingen nu zelf over computers en randapparatuur en sommigen zelfs over een eigen klein “computercentrum”. Toen de transformatie van het “oude” Universitair Rekencentrum uiteindelijk een feit was, werden op 12 januari 2000 de deuren na sluiting van bijkans een jaar, wederom geopend, maar nu onder de naam Universiteits Computer Centrum (UCC).