“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Over Ons » Bureau

Bureau

IMG_5447

Bureau

Het Bureau staat het Bestuur van de Universiteit bij in de uitvoering van zijn werkzaamheden en draagt zorg voor een optimale infrastructuur voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Taken zijn:

  • zorgdragen voor de technische- en administratieve uitvoering van het beleid van het Bestuur UvS
  • ondersteunen van het Bestuur van de Universiteit, de besturen van de faculteiten en de besturen van instituten
  • uitvoering geven aan activiteiten door de staf-afdelingen Personeelszaken, Financiële Zaken, Interne en externe betrekkingen, Technische en Algemene Zaken, Studentenzaken, Interne controle etc.

 

De directeur van het Bureau is de heer drs. F. R. Grauwde.

Secretariaat: mevrouw Joyce Codfried Universiteitscomplex, BAK- gebouw Tel.: (597) 465558 tst. 228 Fax.: (597) 494697

E-mail: bureau@uvs.edu

Agenda en Archief: mevrouw Kathleen Korsten Universiteitscomplex, gebouw VI Tel.: (597) 465558 tst. 204

Stafafdelingen van het Bureau