“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Monday, April 23, 2018
You are here: Home » Aktueel » Peer review Team van TU Twente op bezoek

Peer review Team van TU Twente op bezoek 

IMG_0210In het kader van de Twinning faciliteiten voert de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) samen met de Vereniging van Universiteiten in Nederland (VSNU) het project peer review uit (het verbeteren van de opleidingen door deze te onderwerpen aan een kritische blik). Van 8 tot en met 11 juni zal een team van de Technische Universiteit Twente (TU Twente) zich richten op de studierichting Werktuigbouwkunde. Er zal namelijk op een kritische manier naar de inhoudelijke kant van onder andere het curriculum gekeken worden om zodoende vast te stellen als de opleiding voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen

Het doel van dit project is de versterking van de opleidingen van de AdeKUS en moet tevens gezien worden als voorbereiding op het indienen van de accreditatie aanvragen volgens de richtlijnen van het NOVA (Nationaal Orgaan voor Accreditatie). Ook wordt gekeken of de AdeKUS afspraken kan maken met betrekking tot de instroomeisen voor masteropleidingen in Nederland voor bachelors van de AdeKUS. Het team bestaat uit Prof. Andries de Boer, Prof. Theo van der Meer en mevrouw drs. Elisa Gommer.

Om de samenwerking tussen beide universiteiten verder te verdiepen is er op 19 maart jongstleden een Memorandum of Understanding getekend tussen TU Twente en de AdeKUS. Met het oog op de samenwerking zullen gemeenschappelijke projecten uitgevoerd worden door beide universiteiten. Deze projecten worden ondernomen om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis op mondiaal niveau te bevorderen. Verder ligt het in de bedoeling dat er een uitwisseling zal plaatsvinden van uitmuntende studenten alsook wetenschappers voor onderzoek en onderwijs. Momenteel studeren ongeveer acht Surinaamse studenten op de UT en het is gebleken dat zij het redelijk tot heel goed doen. Het is ook de intentie dat er een uitwisseling van gastdocenten zal plaatsvinden, te meer omdat beide faculteiten behoefte hebben aan expertise uitwisseling. UT staat bekend om de vele gespecialiseerde technische studies die er aangeboden worden.

De komende maand komen de volgende peer review teams:

23-25 juni: Elektrotechniek Prof. Bart Smolders en dr. J. Vleeshouwers van de TU Eindhoven
22-25 juni: Bedrijfskunde Prof Steef van de Velde; dr. Eric Waarts van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit.
30 juni tot 3 juli: Rechten Prof Henk Kummeling en dr. Jet Tigchelaar van de Universiteit Utrecht

De teams hebben al documentatie van de opleidingen bestudeerd en er is al informatie uitwisseling geweest tussen de Surinaamse en Nederlandse teams.
Naar verwachting zullen later nog vier opleidingen peer review van Nederlandse collega’s organiseren.

 

 

 

 

 

 

Related posts: