“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Monday, April 23, 2018
You are here: Home » Aktueel » Proclamatie Faculteit Wis-en Natuurkundige Wetenschappen

Proclamatie Faculteit Wis-en Natuurkundige Wetenschappen 

Dr. Shanti Venetiaan. Richtingscoordinator van de masteropleiding Wis-en Natuurkundige Wetenschappen.

Dr. Shanti Venetiaan. Decaan van de Faculteit  Wis-en Natuurkundige Wetenschappen.

Met de operationalisering van de Faculteit Wis-en Natuurkundige Wetenschappen heeft Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) het aanbod van opleidingen aanzienlijk verbreid. De officiële launch van de Faculteit Wis-en natuurkundige Wetenschappen (FNV) vond op vrijdag 8 mei plaats in de University Guesthouse.

De vakken die de komende periode verzorgd zullen worden zijn, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. En in de toekomst ook aanverwante vakken zoals ICT. Volgens de decaan van de Faculteit Shanti Venetiaan is deze faculteit opgezet omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een opleiding die zich focust op de theoretische kennis. Verder is er behoefte aan diepere kennis over de exacte vakken. En met het oog op de vergrijzing is er een absolute noodzaak naar deskundigen die de kennis kunnen overdragen.

De exacte wetenschappen moeten volgens de voorzitter van het universiteitsbestuur, Ryan Sidin, gezien worden als het fundament van alle andere wetenschappen. De operationalisering van deze nieuwe faculteit is helemaal in lijn met de visie van de AdeKUS om een dynamische leer en onderzoeksomgeving te zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van bacheloropleidingen. In oktober gaan de bacheloropleidingen wiskunde en scheikunde van start. En in 2016 wordt een aanvang gemaakt met de bacheloropleidingen, biologie en natuurkunde.

Related posts: