Program Studium Generale Sustainability of the Guiana Shield Cluster 4

Paramaribo, 6 maart 2019

Geachte heer/mevrouw,

 

In het kader van de Jubileumviering van de Anton de Kom Universiteit wordt in de periode november 2018 tot en met maart 2019 een Open Campus Lecture Series (Studium Generale) gehouden met als thema “Sustainability of the Guiana Shield”. Hiermee wordt beoogd wetenschappelijke kennis te verbinden met beleidsacties, en beleidsmakers in de publieke en private sector te betrekken bij kennisontwikkeling gericht op een duurzame benutting van hulpbronnen in “the Guiana Shield”. Tevens willen wij hiermee een brug slaan tussen faculteiten, onderzoeksinstituten en disciplines. “The Guiana Shield” is een van de rijkste gebieden aan natuurlijke en culturele hulpbronnen in de wereld. Dit gebied omvat delen van Suriname, Brazilië, Frans Guyana, Guyana, Venezuela, Columbia en een klein deel van Peru.

U en leden van uw organisatie worden uitgenodigd de opening van de vierde cluster, met als thema “Regional Integration & Policy” bij te wonen op maandag 18 maart 2019 aanvang 7 uur n.m. in het Institute of Graduate Studies and Research (IGSR; Universiteitscomplex).

We nodigen u ook uit om en naar eigen keuze deel te nemen aan de daaropvolgende lezingen en workshops. Elke lezing, verzorgd door een desbetreffende deskundige, wordt de dag daarna gevolgd door een workshop voor verdieping van de discussies, formulering van conclusies en/of aanbevelingen en het uitwerken van concrete beleidsacties.

Het programma van de vierde cluster is te zien in het volgend overzicht:

 

Programma Cluster 4: Regional Integration & Policy 18-20 March 2019

 

Lecture
Format
Date
Time/room
Lecturer
1a. Demographic development, Mobility and Border Issues of the Guiana Shield Plenary

 

18 Mar -Monday 19.00-19.45h

IGSR Aula

Deryck Ferrier
2a. The Guiana shield: Geopolitical region and zone of peace Plenary

 

18 Mar -Monday 19.45-20.30h

IGSR Aula

Mark Kirton
Plenary discussion 1a & 2a Plenary 18 Mar -Monday 20.30-21.30h

IGSR Aula

1b. Demographic development, Mobility and Border Issues of the Guiana Shield Workshop

 

19 Mar -Tuesday 09.00-13.00h

IGSR room C

Deryck Ferrier
2b. The Guiana shield: Geopolitical region and zone of peace Workshop

 

19 Mar -Tuesday 09.00-13.00h

IGSR room B

Mark Kirton
3a.  Opportunities to preserve the biodiversity of the Guiana Shield.  The role of academic institutions in the region Plenary

 

19 Mar -Tuesday 19.00-20.15h

IGSR Aula

Caio Pinho Fernandes
4. Panel Regional Integration & Policy Plenary 19 Mar -Tuesday 20.30-21.45h

IGSR Aula

All presenters
3b. Opportunities to preserve the biodiversity of the Guiana Shield.  The role of academic institutions in the region Workshop

 

20 Mar -Wednesday 09.00-13.00h

IGSR room C

Caio Pinho Fernandes

 

De activiteit staat open voor personen binnen de universiteitsgemeenschap en belangstellenden in de Surinaamse samenleving. Middels dit schrijven willen we ook beleidsmakers en directe belanghebbenden uitnodigen. Studenten zullen ook creditpoints kunnen verkrijgen bij deelname en rapportage van lezingen en workshops (mits goedgekeurd door hun Examencommissie).

U wordt gevraagd zich vooraf te registreren voor deelname bij het secretariaat van het IGSR, via telefoonnummer 490900 of 491030 of via e-mail adres igsr@uvs.edu en/of jennifer.landveld@uvs.edu.

Met vriendelijke groeten,

Prof. Jack Menke
Hoogleraar
Leerstoel Sociale Wetenschappen in een multi-etnische samenleving
met nadruk op methodologie
Institute of Graduate Studies and Research

By Comments off maart 7, 2019