“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Monday, April 23, 2018
You are here: Home » Aktueel » Samenwerking Adekus en EBS krijgt gestalte

Samenwerking Adekus en EBS krijgt gestalte 

PARAMARIBO- De Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) heeft het mogelijk gemaakt dat drie studenten van studierichting Werktuigbouwkunde van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus), drie weken lang stage zullen lopen op de Universiteit van Brasilia. Deze studenten, waarvan twee voltijds in dienst van de EBS zijn, bevinden zich in de afrondende fase van hun masteropleiding.

De samenwerking tussen de EBS en de Adekus vloeit voort uit een intentieverklaring die getekend is tussen beide partijen, om ondermeer samen te werken op het gebied van kennisoverdracht. Met deze samenwerking wordt tevens invulling gegeven aan een van de strategische doelstellingen van de Adekus, om samen met de private sector te werken aan de ontwikkeling van ons land. De studenten zijn maandag 23 juli naar hun stageplek vertrokken

De Faculteit der Technologische Wetenschappen is ongeveer drie jaar geleden van start gegaan met een eigen masteropleiding Werktuigbouwkunde. De drie studenten, Remy Meghoe, Ashwin Ramdutt en Armand Bipat zullen de eerste afgestudeerden zijn van deze masteropleiding die hier in Suriname verzorgd is. De masteropleiding is verzorgd door docenten uit Cuba en om het niveau verder op te krikken is een samenwerkingsverband aangegaan met de Universiteit van Brasilia. Het behoort tot een van de grootste zes universiteiten van Brazilië en telt 25.000 studenten en 2000 docenten. De studenten zullen afreizen met Rudi van Els die zelf van Surinaamse afkomst is en langer dan 20 jaar in Brazilië woont. Hij is verbonden als docent aan de Universiteit van Brasilia en zal de studenten gedurende hun stage mede begeleiden.

Het onderzoeksgebied van de studenten is bio-energie, waarbij vooral gekeken zal worden naar de mogelijkheden die rijstkaf biedt. Zo zullen verschillende methoden van verwerking van rijstkaf zoals, vergassing en torreficeren nader onderzocht worden. Bij het torreficeren wordt de energie dichtheid vergroot. Het product wordt zodanig verwarmd dat het volume iets minder wordt. Volgens Andrew Baasaron, waarnemend richtingscoördinator van de studierichting Werktuigbouwkunde gaat het om methoden die van toepassing zijn in onze eigen productiesector, en die ertoe moeten leiden dat op een duurzame manier energie wordt opgewekt. Dhr. Baasaron geeft aan dat een van de vele voordelen van deze uitwisseling is dat onze studenten blootgesteld worden aan de wetenschappelijke onderzoekscultuur, naast het feit dat ze hun kennisniveau verhogen.

Dr. van Els meent dat de studenten in de gelegenheid zijn om zich zo breed mogelijk te oriënteren tijdens hun stage. Hij geeft verder aan dat de studenten ook diverse bedrijfsbezoeken zullen afleggen. Ze krijgen tevens de kans om met studenten op zowel master als PhD niveau van gedachten te wisselen. De mogelijkheden qua onderzoek op het gebied van bio-energie zijn volgens van Els immens op de Universiteit van Brasilia. Brazilië heeft op dit gebied enorm veel en kennis en ervaring opgedaan waarvan wij als land gebruik van kunnen maken. Brazilië heeft te kampen met soortgelijke problemen als het gaat om het energievraagstuk, stelt van Els.

Related posts:

Add a Comment