“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Monday, April 23, 2018
You are here: Home » Aktueel » Samenwerking Technologische Faculteit en TAS

Samenwerking Technologische Faculteit en TAS 

De Anton de Kom Universiteit van Suriname en Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) hebben op maandag 11 juni een intentieverklaring getekend. De bedoeling is om de samenwerking met de enige Technologische Faculteit in Suriname verder uit te diepen.

Volgens TAS-directeur Gwen Amelo-Gadden is met de ondertekening van deze intentieverklaring gestalte gegeven aan een samenwerking die er eigenlijk al is. Er zijn veel raakvlakken met het werk van de TAS.

De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) en de TAS waren al geruime tijd bezig uit te kijken naar mogelijkheden om samen te werken. De directeur sprak tijdens de ondertekening van een heel belangrijk moment voor Suriname omdat twee strategische instituten van Suriname bij elkaar zijn gekomen om ontwikkeling te brengen voor land en het volk.

De voorzitter van het universiteitsbestuur Ryan Sidin gaf aan dat dit samenwerkingsverband geen incident is omdat het een beleidsvoornemen is van de universiteit om strategische partnerschappen te sluiten. Het gaat hierbij om partnerschappen met zowel het bedrijfsleven als met instellingen die hun stempel drukken op de ICT vooruitgang, waarvan Suriname uiteindelijk heel erg afhankelijk zal zijn. “Wij hebben als universiteit 3 kerntaken t.w: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Echter kan niet op eigen houtje op een succesvolle manier invulling gegeven worden aan de kerntaken daarom zijn de strategische partnerschappen van belang”, aldus de voorzitter.

Related posts: