“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Monday, April 23, 2018
You are here: Home » Aktueel » Stand van zaken AdeKUS studenten WiFi

Stand van zaken AdeKUS studenten WiFi 

Foto 11Op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft de eerste implementatiefase van het draadloos internet (WiFi) voor studenten reeds plaatsgevonden. Hierbij is er gebruik gemaakt van geïnstalleerde apparatuur waarover de AdeKUS reeds beschikte en apparatuur en bandbreedte die zijn geschonken door Telesur. In de komende weken zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij de studenten (de eindgebruikers) worden gevraagd om een enquêteformulier in te vullen. De resultaten die uit dit onderzoek voortvloeien zullen worden gebruikt om waar nodig de kwaliteit van de WiFi verbinding te verbeteren.

Het is de bedoeling om strategische locaties op de campussen van de AdeKUS (Leysweg en Kernkampweg) van optimaal WiFi internet t.b.v. de studenten te voorzien. Dit houdt niet in dat elke vierkante millimeter van de campus over WiFi internet zal beschikken. Hierdoor worden de kosten beperkt gehouden en worden middelen efficiënt aangewend. De strategische locaties zijn onder andere collegezalen, gangen bij collegezalen, bibliotheken, kantine of eetgelegenheden en studie/discussie/vergaderruimtes. Vermeldenswaard is dat er door de AdeKUS een speciaal WiFi Café zal worden opgezet en ingericht op de Leysweg Campus.

De Universiteit zal na het evaluatieonderzoek fase 2 uitrollen, namelijk uitbreiding van de WiFi dekking, deze fase wordt momenteel voorbereid. Tijdens fase 2 zal oud apparatuur worden vervangen met nieuw en beter apparatuur en zullen er meer accesspoints t.b.v. WiFi hotspots worden aangelegd. Het streven is om 90 – 100% van alle strategische locaties in april 2015 van WiFi voor studenten voorzien te hebben. Verder wordt aan andere randvoorwaarden gewerkt, zoals het aanleggen van meer stopcontacten t.b.v. het kunnen opladen van apparaten z.a. laptops en tablets.

Gesteld kan worden dat de studenten WiFi dekking nu reeds een voldoende spreiding heeft op beide campussen, waarbij uit metingen duidelijk blijkt dat het aantal gebruikers en de gebruikte bandbreedte toeneemt. Via interne mededelingen wordt middels een dekkingskaart bekend gemaakt waar de WiFi hotspots op de campus zich bevinden. De AdeKUS is blij dat zij met de medewerking van Telesur in deze behoefte bij de Universiteitsstudenten kan voorzien en werkt vlot door aan de uitbreiding en verbetering van het aanbod.

Het Bestuur van de Universiteit

 

Related posts: