“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Studenten » Examenreglement

Examenreglement

De bachelorstudie wordt met het bachelorexamen afgesloten dat vastgesteld en bekrachtigd wordt door de Examencommissie. Geldigheid van een volledig afgeronde onderwijseenheid is gelijk aan de rest van de maximale studietijd.

Mondelinge tentamens worden afgenomen door een examinator en ten minste nog een lid van het wetenschappelijk personeel van de vakgroep of opleiding. De examinator stelt na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast.

Deze en nog veel van zaken rond tentamens en examens van de bachelorstudie komen aan de orde.

Download het examenreglement.