“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Aktueel » Studierichting Sociologie in Guyana  2014

Studierichting Sociologie in Guyana  2014 

Bezoek instituten University of Guyana (Turkeyen Campus)De studierichting Sociologie heeft  een veldbezoek  gebracht aan Guyana van 29 november tot en met 5 december 2014. Dit was in het kader van het vak ‘Cultuur Sociologie’. Het betrof een pilotonderzoek naar culturele diversiteit in Suriname en Guyana. Naast dit onderzoek hebben de studenten een opdracht uitgevoerd voor de module ‘Ontwikkelingsociologie’. In totaal deden 12 tweedejaars en twee derdejaars Sociologie studenten mee. De begeleiding lag in handen van twee docenten: K. Algoe (Cultuur Sociologie) en M. Nankoe (Ontwikkelingssociologie). 

Er zijn zowel curriculaire als extracurriculaire activiteiten ontplooid. De belangrijkste curriculaire activiteiten waren bezoeken aan UG bibliotheek, Walter Rodney National Archives en Parliament Library. Daarnaast hadden enkele studenten interviewafspraken met individuen verbonden aan o.a. een ministerie, een religieuze organisatie en het Caricom secretariaat. Enkele extracurriculaire activiteiten waren een bezoek aan een cultureel evenement en een mini sightseeing tour.

De studietrip naar Guyana heeft een aantal producten opgeleverd. Het allerbelangrijkste was de introductie van het regionaal academische klimaat aan de meeste studenten. Hiernaast zijn er groepspapers en posters van studenten. Ook zijn er afspraken gemaakt voor het uitbouwen van de bilaterale samenwerking met de studierichting Sociologie van de Universiteit van Guyana (UG) en ADEK.

Related posts: