Studium Generale Sustainability of the Guiana Shield

In het kader van de Jubileumviering van de Anton de Kom Universiteit wordt in de periode november 2018 tot en met februari 2019 een Open Campus Lecture Series (Studium Generale) gehouden met als thema “Sustainability of the Guiana Shield”. Hiermee wordt enerzijds beoogd een brug te slaan tussen faculteiten, onderzoeksinstituten en disciplines; anderzijds willen wij wetenschappelijke kennis verbinden met beleidsacties, en beleidsmakers in de publieke en private sector betrekken bij kennisontwikkeling gericht op een duurzame benutting van hulpbronnen in de Guiana Shield. Dit is een van de rijkste gebieden van de wereld waar zeven landen deel van uitmaken: Suriname, Brazilie, Frans Guyana, Guyana, Venezuela, Columbia en een klein deel van Peru. U wordt uitgenodigd de opening van deze activiteit op maandag 5 november bij te wonen in het gebouw van het Institute of Graduate Studies and Research en naar eigen keuze deel te nemen aan de daaropvolgende lezingen en workshops.

Het programma bestaat uit lezingen en workshops verzorgd door eigen en internationale deskundigen, die zijn ondergebracht in 4 clusters:

Cluster 1 Sustainability, Culture and Local Production 05 – 09 november 2018
Cluster 2 Sustainable production 10 – 14 december 2018
Cluster 3 Biodiversity, Socio-biodiversity and Health 07 – 11 januari 2019
Cluster 4 Regional Integration and Policy 04 – 07 februari 2019

Klikt u hier voor het gedetailleerd programma. 

De activiteit staat open voor personen binnen de universiteitsgemeenschap, maar ook voor belangstellenden in de Surinaamse samenleving. Studenten zullen ook creditpoints kunnen verkrijgen bij deelname en rapportage van lezingen en workshops (mits goedgekeurd door hun Examencommissie).

Informatie over studiepunten. 

Geïnteresseerden wordt gevraagd zich vooraf te registreren voor deelname bij het secretariaat van het IGSR, via telefoonnummer 490900 of 491030 of via e-mail adres igsr@uvs.edu en/of jennifer.landveld@uvs.edu.

 

Programma Cluster1: Sustainability, Culture and Local Production 5-9 november 2018

Lecture Format Date Time Lecturer
1a.Sustainability: Conceptual and practical issues Plenary 5 Nov 19.00-21.00 Glenn Sankatsing
1b. Sustainability: Conceptual and practical issues Workshop 6 Nov 9.00-13.00h Glenn Sankatsing
2a. On the Horizon: The Next Step for Surinamese Archaeology Plenary 6 Nov 18.00-19.30 Cheryl White

Irene Meulenberg

3a.Culture and Musical patterns Plenary 6 Nov 19.30-21.00 Terry Agerkop
2b. On the Horizon: The Next Step for Surinamese Archaeology Workshop 8 Nov. 9.00-13.00h Cheryl White

Irene Meulenberg

3b.Culture and Musical patterns Workshop 8 Nov. 9.00-13.00h Terry Agerkop
4a. Nature, Culture & Local production Plenary 8 Nov 19.00-21.00 Sheila Marhe
4b. Nature, Culture & Local production

 

Workshop 9 Nov 9.00-13.00h Sheila Marhe

 

 

 

 

Leave a Reply