“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Technologie » Electrotechniek

Electrotechniek

We zijn er trots op dat onze afgestudeerden en docenten heden ten dage en in de achter ons liggende periode vooraanstaande posities bekleden en hebben bekleed in de Surinaamse maatschappij. Niet alleen op hun vakgebied, maar ook in leidinggevende posities t.w. tot op het niveau van  Minister. Wij willen deze traditie dus voortzetten door aan de huidige en toekomstige studenten niet alleen de kennis, maar ook de juiste mentaliteit en houding mee te geven voor een goed functioneren in de maatschappij, hetzij locaal als op internationaal vlak.

Om dit te kunnen realiseren hebben wij een goed gemotiveerd team dat bestaat uit voltijdse docenten, die eerst zijn gevormd (bachelorniveau) aan de FTeW zelf en daarna aan verschillende buitenlandse universiteiten in de regio, USA en Europa. Onze deeltijdse docenten zijn stuk voor stuk senior engineers met ruime ervaring in bekende gevestigde grote en middelgrote bedrijven. Kortom een docenten team die zich kan verplaatsen in de situatie van de student en weet wat er nodig is aan kennis op het vakgebeid.

Ons vakkenpakket is zodanig samengesteld dat het de studenten de mogelijkheid biedt om verder te gaan studeren op masternivea  op de gebieden energietechniek en informatietechniek  in het buitenland. In Suriname zijn er ook mogelijkheden om verder te studeren aan o.a. de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Bekijk de website van de AdeK Universiteit van Suriname.  Voor hen die direct na hun bachelorniveau willen gaan werken is de basis ook zodanig gelegd dat zij direct ingezet kunnen worden in het bedrijfsleven, doordat de opleiding breed en toch vrij specialistisch is opgezet.

Rest mij nog namens het voltallig team van wetenschappelijk personeel, de aankomende en huidige studenten een succesvolle periode toe te wensen bij de studierichting Elektrotechniek.

 Download de studiegids hier.