“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Technologie » Infrastructuur

Infrastructuur

Welkom bij de studierichting Infrastructuur van de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Visie

De studierichting Infrastructuur is een toonaangevende afdeling van AdeKUS op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, dat afgestudeerden op bachelor, master en doctoraat niveau aflevert; die op een effectieve manier, duurzame ontwikkeling van de infrastructuur in Suriname tot stand brengen.

Missie

De missie van de studierichting Infrastructuur wordt geleid door de vastgestelde normen en waarden, groene infrastructuur, duurzame ontwikkeling, en competenties van de docenten, en bestaat uit een 5-tal kernaspecten t.w.:
a) in samenspraak met de overheid, het bedrijfsleven en andere relevantie nationale en internationale instellingen kennis verschaffen en bijdragen leveren via discussies over micro-, meso-, en macro infrastructurele werken, gebaseerd op duurzame ontwikkeling.
b) overdracht van kennis en kunde via onderwijs, welke gebasseerd is op wetenschappelijk onderzoek.
c) objectieve wetenschaps-beoefening op basis van deskundigheid, creativiteit, teamwork en ethiek.
d) commercieel aanbieden van dienstverlening ter versterking van onderwijs en onderzoek.
e) creatief, innovatief en efficiënt te werk gaan waarbij alle docenten, medewerkers en studenten in staat worden gesteld hun potentieel aan kennis en vaardigheden volledig te ontplooien.

De studierichting heeft dus drie hoofdtaken: het verzorgen en ontwikkelen van onderwijs, het doen aan onderzoek en het verrichten van dienstverleningsactiviteiten.

De studierichting Infrastructuur beschikt over een eigen website.

Deze is totstand gekomen met de medewerking en ondersteuning van: Baitali Aannemingsbedrijf nv,  het Ingenieursbureau voor de Bouwtechniek (IBT nv) , het Adviesbureau BouwTechniek (ABT nv) en de studierichting Infrastructuur. Het hoofdontwerp is gemaakt door Hype4Media. Het beheer ligt in handen van de R. Nurmohamed.

Download de studiegids hier.