“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Technologie » Milieuwetenschappen

Milieuwetenschappen

SAM_0397Wat is milieuwetenschappen?

Milieuwetenschappen is een wetenschappelijke opleiding waarbij een geïntegreerde combinatie van technologische en sociale wetenschappen aan te pas komen (Tyler Miller G. in Environmental Sciences/eight edition).

De technologische/onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

Chemie, statistiek, biologie, waterbeheer, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging, constructieleer, beheer en bescherming van Natuurlijke hulpbronnen en Aquatische ecologie.

De sociologische onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

Milieu, samenleving en beleid, Milieubeleid, Milieurecht, Milieueconomie, Milieueducatie en milieuethiek.

Verder zijn er de geïntegreerde vakken zoals onder andere:

Milieuzorgsystemen, Milieueffectenrapportage, Ecotoxicologie en Biodiversiteit en monitoring.

Milieuwetenschappen is dus de meest multidisciplinaire en geïntegreerde studie omdat vooral de verbanden tussen menselijke activiteiten en de natuur of omgeving worden bestudeerd in al haar facetten

Waarom is Milieuwetenschappen belangrijk?

109De multidisciplinaire benadering van Milieuwetenschappen is nodig om te kunnen begrijpen waarom milieuproblemen ontstaan, hoe deze te voorkomen en hoe de problemen op de juiste manier op te lossen.

Onze aarde is een systeem waarvan alles wat zich erin, erop en erboven bevindt met elkaar is verbonden. Als mens op aarde zijn we op dus op vele wijzen met elkaar verbonden door de lucht die we inademen, het water in de rivieren, de zeeën en in de bodem; en ecosystemen waarin wij leven. Milieuvraagstukken hebben geen grenzen!

Milieuproblemen manifesteren zich op lokaal-, regionaal-, continentaal- en internationaal niveau. Dagelijks worden we geconfronteerd in onze buurten, op landelijk-en wereldniveau met problemen die veroorzaakt worden (en vaak door onwetendheid) door de mens. De kwaliteit van het leven van de mens en de biodiversiteit wordt aangetast. De dingen die we vanzelfsprekend vinden zoals de vissen in het water, de lucht die we inademen en het water in onze kreken waar we nu nog in kunnen zwemmen zijn nu meer dan ooit bedreigd. De natuurlijke hulpbronnen die we exploiteren zijn niet oneindig.

Maar we staan er niet alleen voor. “Milieu” staat hoog op de agenda van de wereldgemeenschap. Anno 2015 staan we dus voor enorm veel uitdagingen. We spreken van uitdagingen omdat de wereldgemeenschap zich er van bewust is dat er voor veel problemen nog geen gegarandeerde oplossingen zijn. Ook is men het vaak niet met elkaar eens over de ernst van de problemen zoals “klimaatverandering”. Wat men nu wel door heeft is dat het gedrag van de mens en de op consumptie gerichte levensstijlen een cruciaal onderdeel zijn in de strijd om milieuproblemen te voorkomen en op te lossen of te minimaliseren.

De regering moet als verantwoordelijke van het land ervoor zorgen dat er beleid wordt gemaakt en wetgeving om de milieuproblemen op duurzame wijze aan te kunnen pakken. Maar om het beleid door te kunnen voeren zijn hervormingen nodig, omdat het milieu niet in een sector te plaatsen is. Beleid moet onderbouwd worden met concrete informatie. Ook al lijkt het erop dat op het internet en in vakliteratuur “veel” te vinden is; dan nog is het nodig dat op wetenschappelijk niveau informatie wordt verzameld over de diverse aspecten van ons milieu.

Dit alles maakt deze studie zeer dynamisch, want terwijl je als student bezig bent zal je geconfronteerd worden met de realiteit. Je kunt je hands-on verdiepen in de materie, meedenken en meedoen op een verantwoorde wetenschappelijke manier. Je leert hoe jij je bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling.

Milieuwetenschappen staat aan de basis van duurzame ontwikkeling en daarom is deze studie belangrijk.

Waar kan je ingezet worden als afgestudeerde?

Milieuwetenschappers zijn binnen alle sectoren gewenst; zelfs in de constructiesector. Men heeft de laatste jaren steeds meer door dat milieuaspecten bij elke vorm van ontwikkeling in acht moeten worden genomen ten behoeve van het welzijn van de mensheid en de omgeving. Dus je kunt je weg vinden in alle bedrijfsvormen die er zijn, de meeste ministeries, groothandelszaken, onderzoek en dienstverlening; je kan je profileren als free lance consultant en werken voor nationale en internationale NGO’s. Je kunt ook je eigen NGO oprichten als je een missie ontdekt tijdens je studie die aandacht verdient. Je kunt je eigen eco bedrijf opzetten of consultancy. Kortom de mogelijkheden van milieuwetenschappers om emplooi te vinden en te genereren zijn onbegrensd. We hebben het bewijs daarvoor, want onze 103 afgestudeerden zitten in zowel publieke als private sectoren. Het zou ons te ver voeren om ze allemaal te bespreken. Ze zijn onze trots. We hopen dat jullie je aansluiten bij het erelijstje.

Toelatingseisen:  Het VWO-diploma met wis-, natuur- en scheikunde in het examenpakket geeft toegang tot het eerste jaar van de studierichting. Het vak biologie strekt tot aanbeveling.

·         Studenten van het schakeljaar en andere studierichtingen van de Universiteit van Suriname kunnen ook toegelaten worden tot de opleiding, waarbij in bepaalde gevallen, vrijstelling verleend zal worden voor specifieke vakken.

Download de studiegids hier.