UITNODIGING AdeKUS Blauwe Cirkel Fotocompetitie!

Middels dit schrijven  wordt u uitgenodigd om in het kader van “World Diabetes Day” mee te doen aan de AdeKUS Blauwe Cirkel fotocompetitie.

Wat is World Diabetes Day?

De internationale Diabetes Federatie (IDF) en de World Health Organisation (WHO) hebben sinds 1991 14 november uitgeroepen tot Wereld Diabetes Dag. Op die dag worden jaarlijks wereldwijd diverse activiteiten georganiseerd om bewustwording te vergroten over diabetes, de vroege symptomen hiervan en hoe diabetes te voorkomen. Het thema van 2018-2019 van de IDF is: ‘Diabetes: Protect your family’ met 3 booschappen: 1) ‘Discover Diabetes’, 2) ‘Prevent Diabetes’ en 3) ‘Control Diabetes’. De IDF vraagt eenieder om gebruik te maken van de blauwe cirkel bij het herdenken van deze belangrijke werelddag.

 

Wat is de Blue Circle precies?

In 2007 heeft de IDF de blauwe cirkel ontworpen, het universeel symbool voor diabetes, met als doel: meer bekendheid te geven over diabetes, personen te inspireren tot creatieve activiteiten rond diabetes, en als ondersteuning naar allen die betrokken zijn in deze ziekte. De blauwe cirkel staat symbool voor de wereldeenheid van de diabetes gemeenschap in respons op het toenemend aantal personen met diabetes.

 

Wat houdt de AdeKUS Blauwe cirkel fotocompetitie in?

 In het kader van Wereld Diabetes Dag organiseert de Faculteit der Medische Wetenschappen een fotowedstrijd voor de AdeKUS gemeenschap (docenten, studenten en tappers), AdeKUS  Alumni (alle afgestudeerden in het werkveld) en een ieder uit de samenleving die dit initiatief  ondersteunt. Wij dagen u allen uit om op een creatieve manier deze blauw cirkel tot uitdrukking te brengen in een foto. Om het thema van de IDF te ondersteunen mag u ook met uw familie een creatieve foto maken. Een onafhankelijke jury zal de 12 beste foto’s selecteren die op 11 november 2019 zullen worden bekendgemaakt. Verder zal deze dag ingevuld worden met enkele lezingen rond diabetes, een foto-expositie en een prijsuitreiking op de FMeW. De 12 geselecteerde foto’s van de fotowedstrijd zullen verder worden gebruikt voor het ontwerpen van een kalender, waarbij iedere foto gekoppeld zal worden aan wetenschappelijke weetjes en feiten rond diabetes. Deze kalenders zullen verkocht worden onder de Surinaamse gemeenschap. De opbrengsten zullen gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden rond Diabetes Mellitus.

 

Wat is het doel van de AdeKUS Blauwe Cirkel fotocompetitie?

  • Het creëren van awareness rond diabetes en de betekenis van de blauwe cirkel onder de universiteitsgemeenschap.
  • Het creëren van awareness rond preventie, behandeling en controle van diabetes mellitus in Suriname.
  • De wetenschappelijke feiten rond diabetes mellitus bekend maken voor een groter publiek.

 

Wilt u meedoen?

Deelname aan deze speciale dag is heel simpel. De stappen om mee te doe aan de fotocompetitie zijn als volgt:

1) U meldt zich aan via ons opgegeven e-mailadres

2) U maakt een foto waarbij de blauwe cirkel op een creatieve manier wordt uitgebeeld

3) Vermeld de naam en contactgegevens van de organisatie, groep of persoon bij uw inzending

4) Stuur uw foto uiterlijk 4 november 2019 naar ons e-mailadres: bluecircle.suriname@gmail.com

 

Namens de studierichting Fysiotherapie en de Jubileum feestcommissie van de Faculteit der Medische Wetenschappen (AdeKUS) in samenwerking met de Lions Club Suriname.

 

SAVE THE DATE, share the blue circle, and show how creative you can get

By Comments off oktober 1, 2019