Tijdens de AdeKUS Kon Makandra van vrijdag 29 juni 2018 is er een prijsvraag gehouden in verband met de Fundraising voor de AdeKUS Jubileumviering.

Men moest raden hoeveel ‘selfies’ van 1 SRD er gemaakt zouden worden met het ‘AdeKUS Jubileum Foto-frame’ op die middag.

In de geldtrommel is in totaal 51,85 SRD opgehaald. De persoon die het aantal heeft geschat op 50 selfies is hiermee is gelukkige winnaar!

De subcommissie Fundraising en Mobilisatie en het IMWO feliciteert dhr. Varun Ramdin van harte!