12 dec 2017

Bacheloropleiding in Economie

DWARKA, Ramdath

Drs.

DE OPLEIDING

De opleiding
Economie stelt zich ten doel:
1. studenten op te leiden die kennis en inzicht bezitten in de relevante economische theorieën;
2. studenten op te leiden om elementair wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar algemeen economische en bedrijfseconomische vraagstukken en daardoor ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van het economisch beleid;
3. studenten een kritische houding aan te leren teneinde ontwikkelingen in het beroepenveld en de economische wetenschap te kunnen volgen;
4. studenten op te leiden die zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren;
5. studenten voor te bereiden op een Masteropleiding.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal verplichte- en keuzevakken met daaraan gekoppeld het aantal studiepunten voor de varianten Bedrijfseconomie en Algemene Economie.

 

OPLEIDINGSTRAJECT

ALGEMENE ECONOMIE
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
60
0
JAAR 3
36
12
 
BEDRIJFSECONOMIE
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
60
6
JAAR 3
30
12

 

NA DE OPLEIDING

De bacheloropleiding in Economie vormt de basis voor het volgen van een masteropleiding. De afgestudeerde van de opleiding draagt de titel van Bachelor of Science (BSc) en heeft daarmee geen rechtstreekse toegang tot een promotietraject. Om tot een promotietraject toegelaten te worden, is het daarom belangrijk om na de bacheloropleiding een masteropleiding te doorlopen.

Werken na de Studie

Als Bachelor of Science ben je in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor een Bachelor of Science vereist is. Kies je ervoor of ben je genoodzaakt om direct de arbeidsmarkt op te gaan, dan kan je naast de mogelijkheid om als zelfstandige Econoom te werken, als Econoom medewerker zijn bij:

• de overheid
• banken, verzekeringsmaatschappijen en andersoortige financiële instellingen
• werkgevers– en werknemers organisaties, adviesbureaus, NGO’s en IO’s
• overige bedrijven en/of organisatie

Verdere Studie

Na je bacheloropleiding in Economie kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je bacheloropleiding de arbeidsmarkt opgaat. In het collegejaar 2018 is de opleiding Master Accountancy van start gegaan. 
Voor een overzicht van de masteropleidingen die door de AdeKUS worden aangeboden, bezoek de pagina Masteropleidingen.

 

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de opleiding Bachelor in Economie moet je in het bezit zijn van een VWO of daaraan gelijkgesteld diploma met de vakken Economie1, Economie2 en Wiskunde. Is jouw diploma en of vakkenpakket niet voldoende, dan kun je door middel van de Colloquium Doctum toets of na afronding van een schakeljaar met de vakken
Economie1, Economie2 en Wiskunde1 alsnog worden toegelaten.

 

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in Economie 2017/2018
Studiegids Bacheloropleiding in de Economie 2017/2018

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING ECONOMIE

Universiteitscomplex | Gebouw 6.1
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 3851
E-mail: r.dwarka@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017