12 dec 2017

Bacheloropleiding in Psychologie

SANCHES, Manon Dr

"Education is what survives when what has been learned has been forgotten." B.F. Skinner

Description

Research

DE OPLEIDING

De Psychologie is de wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert. Dit houdt in niet alleen in wat mensen doen en hoe ze het doen, maar ook wat mensen voelen, wat mensen denken en hoe ze tot beslissingen komen.

De studie is iets voor jou

  • – Als je interesse hebt in wat mensen drijft, in hun vaardigheden, emoties, ontwikkeling en in de manier waarop ze met elkaar omgaan.
  • – Je zelfstandig kunt werken en houdt van lezen en schrijven.
  • – Je hebt een kritische en nieuwsgierige houding

Deze opleiding is in 2018 geaccrediteerd door NOVA.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De studie is een voltijdse dagopleiding en als volgt opgebouwd, na twee algemene jaren, waarin je te maken krijgt alle vakgebieden binnen de psychologie is het mogelijk je te specialiseren in een van de volgende drie richtingen:

  • • Arbeid en Organisatie Psychologie
  • • Kind en Jeugd Psychologie
  • • Klinische Psychologie
  • • Arbeid en Organisatie Psychologie richt zich op thema’s als werving en selectie, training en loopbaan advisering, coaching  en organisatieadvies.
  • • Kind en Jeugd Psychologie richt zich op het gebied van de ontwikkeling van het kind en jeugd. De oriëntatie is ook op het klinische veld, speciaal onderwijs en de jeugdhulpverlening.
  • • Klinische Psychologie richt zich op de mentale gezondheidszorg, zowel in de curatieve als preventieve sfeer.

Didactiek

Probleem gestuurd onderwijs (PGO) is een onderwijsvorm waarbij een zeer actieve rol wordt gevraagd van studenten. Studenten werken samen in kleine groepen van 12 personen aan de psychologische problemen en bestuderen zelfstandig relevante literatuur, wat besproken wordt in de onderwijsgroepen onder begeleiding van een docent.

Ook zijn er practica en hoorcolleges.

Binnen deze studie geldt een aanwezigheidsverplichting.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 0
JAAR2 60 0
JAAR3 52 8

NA DE OPLEIDING

Om het beroep van Psycholoog uit te oefenen is een masterdiploma een vereiste, dit betekent dat je met een bachelor diploma altijd onder supervisie van een psycholoog met een masterdiploma werkt. In november 2017 is de master Psychologie aan de Anton de Kom Universiteit van start gegaan.

Afgestudeerde bachelor Psychologen werken in diverse sectoren zoals de overheid zoals de ministeries van Volksgezondheid, Onderwijs Wetenschap en Cultuur. Het Medisch Opvoedkundig Bureau, praktijken van zelfstandige psychologen of als intercedent in de uitzendbranche.

Verder Studeren

Je kan aan de Anton de Kom Universiteit de masteropleiding Psychologie volgen. Dit is een tweejarige opleiding met dezelfde specialisaties als de bacheloropleiding.
Uiteraard kan je ook in het buitenland een masteropleiding volgen.

TOELATINGSEISEN

Wij hebben capaciteit van 30 studenten per jaar. Uitsluitend personen met een VWO diploma komen in aanmerking om geselecteerd te worden. Bij de selectie zal gekeken worden naar de eindexamenresultaten (min 18 (3×6) punten voor Engels, Nederlands en Wiskunde). Alle belangstellenden zullen uitgenodigd worden voor een informatiesessie waar je gevraagd zal worden om een brief te schrijven over je motivatie om voor de studie Psychologie te kiezen. Dit zal meegenomen worden in de uiteindelijke selectie.

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Psychologie
Studiegids Bachelor in Psychologie 2022/2023

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING PSYCHOLOGIE

Dr. M. R. Sanches
Richting coördinator studierichting Psychologie
Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2218 of 2396
E-mail: manon.sanches@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017