“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Universitair Sport Bureau

Universitair Sport Bureau

Achtergrond

In de laatste tientallen jaren heeft sport als een recreatieve activiteit dat niet gerekend werd tot de serieuze onderwerpen van (wetenschappelijke) studie, zich ontwikkeld tot een volwassen studiegebied. Vele gerenommeerde universiteiten in de wereld hebben diverse academische programma’s ontwikkeld of geadopteerd in hun eigen aanbod. De reden dat deze universiteiten hun programma aanbod hebben aangepast is vanwege het gegeven dat sport een attractief en maatschappelijk relevant onderwerp van studie voor ontwikkeling is geworden. En zij als zodanig de gelegenheid aangrijpen om studenten onder te brengen bij hun specifiek instituut.

Doelstelling

Het Universitair Sport Bureau (USB) zal zich als doel stellen de waarden van de sport en bewegen te bevorderen en te stimuleren door sportbeoefening in harmonie met, en complementair aan de universiteitsgeest op de Anton de Kom Universiteit van Suriname te bevorderen.

Scope

Het Universitair Sport Bureau zal zich in eerste instantie bezig houden met het ontwikkelen c.q. het uitvoeren van sportbeleid en het coördineren van sportprogramma’s en accommodaties. Hiernaast zal zij in partnerschap met andere stakeholders werken aan het ontwikkelen van sportbeleid, onderwijs en onderzoek.

Sportbeleid en accommodaties

Het Universitair Sport Bureau zal verantwoordelijk zijn voor alle sporten georganiseerd door de AdeKUS en heeft het beheer over alle aanwezige accommodaties. Verder bepaalt en evalueert zij het sportbeleid van de Universiteit en onderhoudt de sportieve relaties van de Universiteit met sportkoepelorganisaties, andere universiteiten en hogescholen; zowel op nationaal als op internationaal gebied.

Sportprogramma’s

Het aanbod van de AdeKUS richt zich niet alleen op sport, maar  ook op gezondheid in de ruimste zin des woords.  Het Universitair Sport Bureau zal een breed scala aan sportieve programma’s voor studenten en medewerkers aanbieden. Als een integraal onderdeel van de educatieve ervaring van onze studenten, kunnen ze concurreren in de intramurale en intercollegiale competities evenals nationale en internationale wedstrijden. Belangrijke onderdelen van goede sportprogramma’s op AdeKUS zullen zijn: het bewegen in de juiste richting, het combineren van topsport en studie en de oprichting van de AdeKUS sportverenigingen.

Sportonderzoek- en onderwijs

Het hoofdbeleidsgebied 4 Welzijn (Uit: Ontwikkelingsplan 2012 – 2016), geeft aan dat sport dient als instrument voor ontwikkeling. Het mondiaal en regionaal concept dat hier aan de orde wordt gesteld is: “Sport for Development”.

In samenspraak met desbetreffende faculteiten en/of onderzoeksinstituten zal het Universitair Sport Bureau ook het onderstaande nastreven:

Het  stimuleren en faciliteren van wetenschappers tot  het doen van onderzoek binnen o.a. het gebied van de Medische Wetenschappen (bewegingswetenschappen, inspanningsfysiologie, etc.), Technologische Wetenschappen (analyse, toetsing en ontwikkeling van sportequipment, etc.) en de Sociaal-Maatschappij Wetenschappen (gedrag, stress, coaching, management, etc.).  Verder in samenspraak met desbetreffende faculteiten en/of onderzoeksinstituten: het helpen faciliteren en bevorderen van de professionele dienstverlening naar sportorganisaties.