Bij de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen bestaat er een vacature bij de studierichting Economie voor:

DEELTIJDSE DOCENTEN

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelor niveau voor studenten van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen, studierichting Economie.

Het betreft de volgende vakken:

  1. Welvaartseconomie (A)
  2. Caribische Economie (A)
  3. Wiskunde 1 (B)
  4. Wiskunde 2 (B)

Dit houdt vooral in:

Onderwijs taken:

  • bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt (toetsen, begeleiden, enz.);
  • selecteren van relevante te bestuderen literatuur het onderdeel betreffende;
  • begeleiden van studenten met hun afstudeer project;
  • samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en onderwijsverbetering.

Functieprofiel:
Afgeronde Doctoraal- of Masteropleiding in de Algemene Economie (voor A);
Afgeronde Doctoraal- of Masteropleiding in Wiskunde of Statistiek (voor B);

  • Bij voorkeur ervaring met het verzorgen van onderwijs in een van de genoemde onderdelen binnen het hoger onderwijs.

Informatie:
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator Economie, dhr. drs. R. Dwarka op telefoon 465558 toestelnummer 3851 of per email r.dwarka@uvs.edu

Sollicitatie:
Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een volledig CV inclusief tenminste 2 (twee) (wetenschappelijke) referenties kunt u uiterlijk 19 oktober 2018 richten aan het Bestuur van de Universiteit door tussenkomst van de HR Manager, mevr. drs. M.E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email: recruitment@uvs.edu.

Gaarne in subject vermelden: ‘Sollicitatie Bacheloropleiding Economie’.

Leave a Reply