Het Institute for Graduate Studies & Research (IGSR) is een stichting binnen de Universiteit, die post-graduate opleidingen op masters- en PhD-niveau verzorgt, wetenschappelijk onderzoek doet onderzoek en ook wetenschappelijke diensten verleent aan derden.

Op kort termijn is er plaatsingsmogelijkheid voor een

DIRECTEUR IGSR

 

Functie-inhoud:
 • •  Het geven van leiding aan de stichting en het afleggen van verantwoording aan het bestuur van de stichting;
 • •  Het voorbereiden en uitvoeren van het strategisch beleid en de jaarplanning met begroting en het doen van tussentijdse en jaarrapportages;
 • •  Het delegeren van de coördinatie van opleidingen en onderzoekingen aan de Onderdirecteur c.q. de opleiding coördinator en onderzoek coördinator;
  • Het op een verantwoorde wijze beheren van de liquide middelen en andere bezittingen van het instituut;
  • Het vormgeven aan ondersteunende processen en het bewaken van de naleving van deze processen;
  • Het uitdragen van het instituut en het onderhouden van netwerken met relevante binnenlandse en buitenlandse partners;
  • Het zorgdragen voor de personele organisatie, bezetting, logistiek en benodigde faciliteiten ten behoeve van onderwijs, onderzoek en dienstverlening;
  • Het zorgdragen voor de integratie onderwijs en onderzoek en de publicatie van de onderzoeksresultaten;
  • De acquisitie van onderzoeksprojecten en wetenschappelijke dienstverleningsprojecten ter vergroting van het eigen vermogen van het instituut.

 

Functieprofiel:
 • • In het bezit van een PhD;
 • • Tien jaren ervaring op academisch niveau;
 • • Vijf jaren managementervaring;
 • • Organisatievermogen en leiderschapskwaliteiten;
 • • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • • Goede beheersing van Nederlands en Engels;
 • • Kritisch, analytisch en probleemoplossend;
 • • In groepsverband kunnen werken;
 • • Kennis van ICT en computerprogramma’s;
 • • Stressbestendig en verdraagzaam.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de Voorzitter Bestuur IGSR, dhr. dr. Robert H. Power, te bereiken op telefoonnummer 490900 of 491030.

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt richten aan de HR Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email via recruitment@uvs.edu

 

 

By Comments off augustus 2, 2019