Op het Bureau van de Universiteit bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een:

Manager Facilitair Beheer

Doel van de functie:

 • Het zorgdragen voor de dagelijkse, reguliere en planmatige onderhoudswerkzaamheden, teneinde de gebouwen van de Universiteit in goede staat en beschikbaar te hebben voor de organisatie;
 • Het efficiënt doen inrichten van de kantoorruimten en faciliteiten binnen de universiteitsorganisatie.

Functie-inhoud:

 • • Een opgesteld meerjarenplan met deelplannen afgestemd op de strategische planning van de AdeKUS;
 • • Managementinformatie ten aanzien van de staat van onderhoud en functionaliteit van alle faciliteiten van de Universiteit;
 • • Inzicht in en verantwoording over het gevoerde beleid en de beheersing van de operationele activiteiten;
 • • Effectief onderhouden gebouwen en faciliteiten van de AdeKUS;
 • • Efficiënte ingerichte kantoor- en werkruimten;
 • • Bevorderen van een effectieve, efficiënte en tijdige afhandeling van werkzaamheden en uit te voeren werkzaamheden;
 • • Opgeheven storingen en verkleining van de kans op herhalingen;
 • • Bevordering van de totstandkoming van een voor alle partijen acceptabele oplossing;
 • • Bijdrage aan gunstige contractvoorwaarden en stimulering van de uitvoering en naleving van contracten met derde partijen;
 • • Beschikking over toegankelijke technische documentatie voor toekomstig onderhoud, aanpassing en/of reparaties;
 • • Vastlegging van de wijze waarop werkzaamheden zijn uitgevoerd en initiëring van daaruit voortvloeiende activiteiten.

 

Functieprofiel:

 • • Minimaal een afgeronde Master opleiding in het vakgebied Bouwkunde, Civiele Techniek, Werktuigbouw of Electrotechniek en minimaal 05 jaren met een trackrecord als leidinggevende op het facilitair vakgebied;
 • • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • • Een op verbetering gerichte attitude;
 • • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • • Onafhankelijk en objectief;
 • • Kritisch en resultaatgericht zijn.

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u uiterlijk 31 mei 2019 richten aan mevr. drs. M. E. Achthoven, HR Manager, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

 

By Comments off mei 17, 2019