Verhoogde Veiligheidsmaatregelen Campus!

http://www.uvs.edu/wp-content/uploads/2018/06/Chainlink.jpg

Op donderdag 25 mei j.l. zijn op de campus van de AdeKUS verhoogde veiligheidsmaatregelen in werking gesteld. Deze maatregelen, zowel opvallend als onopvallend, hebben als doel de algemene veiligheid op de campus te behouden. Niet alle maatregelen zijn meteen voelbaar en herkenbaar, maar toch zijn er enkele maatregelen die voor een ieder meteen te merken zijn.

Een belangrijke maatregel is de handhaving van de indentificatieplicht en controle daarop. Deze maatregel stelt een ieder die de campus wenst te betreden of zich reeds op de campus bevindt, verplicht zich te allen tijde te onderwerpen aan een identiteitscontrole door de Campus Security of andere daartoe bevoegde personen (docenten tijdens de colleges, administratieve medewerkers tijdens het verlenen van diensten). Bij weigering of verzuim zulks op aanvraag van bevoegde personen te doen, zal betrokkene terstond de toegang tot de campus worden geweigerd. Indien betrokkene zich reeds op de campus bevindt, zal de Campus Security overgaan tot verwijdering van betrokkene van de campus.

Het is te begrijpen dat deze maatregelen in sommige gevallen voor ongemak kunnen zorgen. Echter komen wij er niet onderuit deze maatregelen toe te passen, ten einde de algemene veiligheid te waarborgen.

Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid!
Ziet u iets dat verdacht lijkt of wordt u lastiggevallen, geef dit meteen door aan een Campus Security medewerker in de buurt of bij Campus Security Centrale op het telefoonnummer +597 465558 ext. 2200.

By NO Comment mei 25, 2018