Bij de Faculteit der Maatschappijwetenschappen bestaan er per 1 oktober 2018 vacatures bij de studierichting Economie voor:

2 VOLTIJDSE DOCENTEN

Voor de  vakken:

 1. Boekhouden 1
 2. Boekhouden 2
 3. Management Accounting 1
 4. Management Accounting 2

Functieprofiel:

 • afgeronde Doctoraal- of Masteropleiding in Bedrijfseconomie;
 • bij voorkeur ervaring met het verzorgen van onderwijs in een van de genoemde onderdelen binnen het Hoger Onderwijs;
 • bereid zijn in een PHD traject te gaan.

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelor niveau, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening).
Dat houdt vooral in:

Onderwijs taken:

 • bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
 • verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt (toetsen, begeleiden, enz.);
 • selecteren van relevante te bestuderen literatuur het onderdeel betreffende;
 • begeleiden van studenten met hun afstudeer project;
 • samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en onderwijsverbetering.

Onderzoekstaken:

 • verrichten van wetenschappelijk onderzoek het eigen vakgebied rakende;
 • opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek en studenten hierbij betrekken;
 • verbreden van kennis over statistiekmethoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek betreffende het vakgebied en deze ook toepassen;
 • publiceren van onderzoeksresultaten.

Dienstverlenende taken:

 • deelnemen aan werkgroepen /commissies van de universiteit/faculteit en extern;
 • inzetten van wetenschappelijke kennis voor maatschappelijke vooruitgang en kennisverspreiding;
 • inzetten voor actieve en creatieve wetenschapscommunicatie.

Informatie:
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator Economie, drs. R.Dwarka op telefoon 465558 toestelnummer 3851 of per email r.dwarka@uvs.edu  of dwarkasr@yahoo.com

Sollicitatie:
Schriftelijke sollicitaties vergezeld van kopie van diploma’s en een CV met vermelding van contactdata van tenminste 2 (twee) (wetenschappelijke) referenten kunt u uiterlijk 25 september 2018 richten aan het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname door tussenkomst van de HR Manager, mevr. drs. M.E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email: recruitment@uvs.edu.

Gaarne in subject vermelden: ‘Sollicitatie Bacheloropleiding Economie’.

By NO Comment september 12, 2018

Leave a Reply