“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Monday, April 23, 2018
You are here: Home » Job vacancy » Oproep

Oproep 

Voor het verzorgen van colleges en/of het begeleiden van afstudeerprojecten

De Anton de Kom Universiteit van Suriname maakt hierbij bekend dat zij ter noodzakelijke aanvulling en uitbreiding van haar docentenkorps overgaat tot het registreren van academici in Suriname die bereid en beschikbaar zijn om te worden ingezet binnen een der faculteiten, t.w. de Faculteit der Maatschappijwetenschappen, de Faculteit der Medische Wetenschappen en de Faculteit der Technologische Wetenschappen. Het betreft in deze personen met tenminste een MSc-diploma of hieraan equivalent die voornamelijk in het onderwijsproces zullen worden ingezet t.b.v. colleges en/of het begeleiden van afstudeerprojecten.

Gegeven het schrijnend tekort aan docenten worden geïnteresseerden hierbij dringend opgeroepen om zich in de periode 9 maart tot en met 30 april 2013 hiervoor te laten registreren door het invullen van een digitaal formulier.

Related posts:

Add a Comment