“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Aktueel » Werkbezoek president aan de AdeKUS

Werkbezoek president aan de AdeKUS 

De president van de Republiek Suriname (m) geflankeerd door de dhr. Joseph Harrosh van de RL-Group (r) en de voorzitter van het universiteitsbestuur dhr. Ryan Sidin (l) tijdens de ondertekening van de overeenkomst tussen de AdeKus en de RL-Group voor de bouw van studentenfaciliteiten.

De president van de Republiek Suriname (m) geflankeerd door de dhr. Joseph Harrosh van de RL-Group (r) en de voorzitter van het universiteitsbestuur dhr. Ryan Sidin (l) tijdens de ondertekening van de overeenkomst tussen de AdeKUS en de RL-Group voor de bouw van studentenfaciliteiten.

De president van de Republiek Suriname Desire Delano Bouterse bracht op 11 november jl. een bezoek aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Tijdens dit bezoek vond de ondertekening plaats van een overeenkomst tussen de AdeKUS en de RL- Group voor de bouw van 1500 woonunits voor studenten.

De president wees de aanwezigen tijdens zijn toespraak op het belang van de Wet op Hoger Onderwijs dat in concept gereed is. “De implementatie van deze wet is zeer belangrijk voor elke burger en vooral voor de toekomstige burger in Suriname”, gaf de president aan. Verder is de wet op Hoger Onderwijs nodig om een negatieve wisselwerking tussen de bevolking, de maatschappij en hogere onderwijsinstellingen te voorkomen. Volgens de president is Hoger Onderwijs niet langer een onderwijsvorm die slechts voor een kleine elite toegankelijk is, maar is uitgegroeid tot een onderwijsniveau waaraan een steeds groter deel van de bevolking kan deelnemen.

Ook de studenten werden tijdens het bezoek van de president in de gelegenheid gesteld hun wensen en grieven naar voren te brengen. De studenten gaven onder andere aan het ontbreken van WiFi op de campus als een groot ongemak te ervaren. De AdeKUS en Telesur zijn reeds enige tijd bezig een WiFi netwerk voor de studenten op te zetten. De oplevering van dit netwerk heeft op woensdag 5 november 2014 plaatsgevonden. Hierna volgde een testperiode van een week die thans succesvol is afgerond. Om na te gaan of het WiFi netwerk aan de gestelde eisen voldoet begint er een testperiode voor gebruikers vanaf donderdag 13 november tot en met vrijdag 21 november 2014.

 

 

 

 

 

 

Related posts: