Inschrijvingen

Inschrijving voor de Colloquium Doctum toetsing

Inschrijving voor de Colloquium Doctum toetsing Collegejaar 2024/2025 Personen die menen een middelbaar denkniveau te hebben, maar niet in het bezit zijn van een V.W.O. ...

Bekendmaking Her- en Nieuwe Inschrijvingen 2023/2024 Bachelor en Master

Bekendmaking Her- en Nieuwe Inschrijvingen 2023/2024 Bachelor en Master

Aankondiging certificaatcursus Intermediate biostatistics

Aankondiging certificaatcursus Intermediate biostatistics

Bekendmaking: Tarieven

Bekendmaking Voor het collegejaar 2023/2024 gelden de volgende tarieven / percentages / termijnbetalingen: Omschrijving Tarief / Percentage / Termijnbetaling Inschrijfgeld Bachelor en Schakeljaar   SRD ...

Numerus Fixus

Numerus Fixus Numerus Fixus geldt voor acht opleidingen, waarvan twee van de Faculteit der Medische Wetenschappen Geneeskunde en Fysiotherapie), twee bij de Faculteit der Maatschappijwetenschappen ...

Bekendmaking Tarieven collegegeld Masteropleidingen

Bekendmaking Tarieven collegegeld Masteropleidingen 2022-2023   Voor alle opleidingen geldt dat er geen inschrijf- en collegegeld betaald hoeft te worden voor het collegejaar 2022-2023 indien de ...

BANKREKENINGNUMMERS AdeKUS

BEKENDMAKING BANKREKENINGNUMMERS AdeKUS Storting / Bancaire overmaking van Het inschrijf- / collegegeld voor het collegejaar 2022 / 2023 kan op onderstaande rekeningen van de Universiteit, ...

MEDEDELINGEN

Inschrijving voor de Colloquium Doctum toetsing Collegejaar 2024/2025 Personen die menen een middelbaar denkniveau te hebben, maar niet in het bezit zijn van een V.W.O. ...
Definitieve aanmelding Master F&C IGSR
Informatiebijeenkomst Masteropleiding Finance & Control
Informatiebijeenkomst Masteropleiding Applied Statistics en Masteropleiding research Methods
Uitnodiging Tweedaags Symposium DIT IS DE LINK VOOR LIVESTREAMING 14 MAART https://www.youtube.com/live/l0pwm41y97E?si=ZDm6OJYFcPyxQpzX DIT IS DE LINK VOOR LIVESTREAMING 15 MAART https://www.youtube.com/live/hwQ1nlcmjXo?si=nMdPmd-IUxrAhLG5
Submission of Tender regarding Indian Grant Assistance for Implementation of Quick Impact Project (QIP) Download hier het bestek.
Persbericht Het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft op 8 december 2023 een wensenpakket ontvangen van de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel ...
Certificaatcursus Africana Ontwikkelingsstudies Vul hier het inschrijfformulier in. 
Africana Development Studies Open dag Use QR code to register Download hier het inschrijvingsformulier Download hier de studiegids 
Boek: ONORIBO, VAARWEL Honderd jaar bauxiet in Suriname-IMWO
Bekendmaking Uitschrijving van rechtswege
Belangrijke mededeling! Naar aanleiding van recente berichten die via social media circuleren als zou de AdeKUS gratis online cursussen verzorgen, maakt de AdeKUS bekend dat ...
FATUM SCHOLARSHIP PROGRAMME  Er zijn situaties waarbij studenten dusdanig uitblinken in hun studieprestaties, maar moeite hebben met het betalen van de financiële kosten voor verdere ...
Bekendmaking Studentenzaken
Bekendmaking Voor het collegejaar 2023/2024 gelden de volgende tarieven / percentages / termijnbetalingen: Omschrijving Tarief / Percentage / Termijnbetaling Inschrijfgeld Bachelor en Schakeljaar   SRD ...
Gegevens BTW
Cohort-06 MSc Petroleum Geoscience and Engineering
Bekendmaking van uitschrijving van rechtswege
Bekendmaking Tarieven collegegeld Masteropleidingen 2022-2023   Voor alle opleidingen geldt dat er geen inschrijf- en collegegeld betaald hoeft te worden voor het collegejaar 2022-2023 indien de ...
Korting Inschrijfgeld Door het Bestuur is wederom besloten om aan medewerkers van de Anton de Kom Universiteit en gezinnen met meerdere studerenden aan onze Universiteit, ...

LAATSTE NIEUWS

AdeKUS verleent eredoctoraat aan Cynthia Mc Leod-Ferrier

AdeKUS verleent eredoctoraat aan Cynthia Mc Leod-Ferrier

AdeKUS verleent eredoctoraat aan Cynthia Mc Leod-Ferrier Op woensdag 28 februari 2024 is er een eredoctoraat aan mevr. Cynthia Henri Mc Leod-Ferrier verleend door de Anton de Kom Universiteit van…

Lees verder
Nieuwe Directeur Bureau Universiteit

Nieuwe Directeur Bureau Universiteit

Nieuwe Directeur Bureau Universiteit Per 1 februari 2024 heeft het Bureau van de Universiteit een nieuwe Directeur, nl.: Mw. Mireille Monsch-Lee-A-Leong, MSc. De Directeur wordt veel succes toegewenst en aan…

Lees verder
Activiteiten in het kader van het SHS-project

Activiteiten in het kader van het SHS-project

Activiteiten in het kader van het SHS-project Sedert maart 2023 is er een samenwerking tussen de Wageningen University & Research (WUR) en diverse stakeholders in Suriname. Het gaat om overheidsinstanties, onderwijs-…

Lees verder
Samenwerking AdeKUS en Universiteit Leiden

Samenwerking AdeKUS en Universiteit Leiden

Samenwerking AdeKUS en Universiteit Leiden De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en de Universiteit Leiden gaan hun samenwerking continueren en intensiveren. In dit kader hebben beide universiteiten een…

Lees verder
Buluitreiking Medische Faculteit

Buluitreiking Medische Faculteit

Buluitreiking Medische Faculteit 36 afgestudeerden van de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) ontvingen op 5 februari jl. hun bul. Bijzonder is dat 8 personen met cum laude en 9 personen met genoegen slaagden. De…

Lees verder
Buluitreiking Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Buluitreiking Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Buluitreiking Faculteit der Maatschappijwetenschappen De Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) hield op vrijdag 26 januari 2024 hun buluitreiking. Hierbij ontvingen dertig (30) studenten hun Bachelordiploma en tweeëntwintig (22) studenten hun Masterdiploma.…

Lees verder
AdeKUS verleent eredoctoraat aan Cynthia Mc Leod-Ferrier Op woensdag 28 februari 2024 is er een eredoctoraat aan mevr. Cynthia Henri Mc Leod-Ferrier verleend door de ...
Nieuwe Directeur Bureau Universiteit Per 1 februari 2024 heeft het Bureau van de Universiteit een nieuwe Directeur, nl.: Mw. Mireille Monsch-Lee-A-Leong, MSc. De Directeur wordt ...
Activiteiten in het kader van het SHS-project Sedert maart 2023 is er een samenwerking tussen de Wageningen University & Research (WUR) en diverse stakeholders in Suriname. ...
Samenwerking AdeKUS en Universiteit Leiden De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en de Universiteit Leiden gaan hun samenwerking continueren en intensiveren. In dit ...
Buluitreiking Medische Faculteit 36 afgestudeerden van de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) ontvingen op 5 februari jl. hun bul. Bijzonder is dat 8 personen met cum ...
Buluitreiking Faculteit der Maatschappijwetenschappen De Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) hield op vrijdag 26 januari 2024 hun buluitreiking. Hierbij ontvingen dertig (30) studenten hun Bachelordiploma en ...
april 17, 2024

Inschrijving voor de Colloquium Doctum toetsing

Inschrijving voor de Colloquium Doctum toetsing Collegejaar 2024/2025 Personen die menen een middelbaar denkniveau te hebben, maar niet in het bezit...

april 15, 2024

Vacature: Een docent ( voltijds/deeltijds) met expertise in Bedrijfskunde

Op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) bestaat er bij de studierichting Bedrijfskunde momenteel plaatsingsmogelijkheid voor Een docent ( voltijds/deeltijds) met expertise...

april 15, 2024

Vacature: Een docent ( deeltijds) met expertise in Financieel Management

Op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) bestaat er bij de studierichting Bedrijfskunde momenteel plaatsingsmogelijkheid voor Een docent ( deeltijds) met expertise...

april 15, 2024

Vacature: Een docent ( deeltijds) met expertise in Digital Information  en transformation

Op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) bestaat er bij de studierichting Bedrijfskunde momenteel plaatsingsmogelijkheid voor Een docent ( deeltijds)  met expertise...

april 8, 2024

Definitieve aanmelding Master F&C IGSR

Definitieve aanmelding Master F&C IGSR

april 8, 2024

Informatiebijeenkomst Masteropleiding Finance & Control

Informatiebijeenkomst Masteropleiding Finance & Control

OPLEIDINGENWIJZER

Selecteer het niveau om meteen naar het opleidingenaanbod te gaan.

Voor studenten die een opleiding aan de AdeKUS wensen te doen, maar niet of niet volledig aan alle vereisten van die opleiding voldoen

Voor studenten die een idee hebben over wat ze later wensen te doen, bieden de bacheloropleidingen een brede oriëntatie op specifieke vakgebieden

AdeKUS biedt een divers aantal masteropleidingen aan. Academische opleidingen die voortbouwen op de kennis die bij de bacheloropleiding is opgedaan.

POPULAIRE OPLEIDINGEN

Onderstaand zijn de meest populaire/druk bezochte opleidingen op de AdeKUS

DE OPLEIDING De rechtswetenschap houdt zich bezig met de systematische bestudering van het recht. De opleiding stimuleert en daagt je uit tot analytisch denken en ...
DE OPLEIDING Public Administration is een brede opleiding, die studenten zodanig opleidt dat de afgestudeerde in staat is om vraagstukken en processen van bestuur, organisatie ...
De Opleiding Fysiotherapie is een zelfstandig beroep binnen de gezondheidszorg. De fysiotherapeut voorkomt, bestrijdt en behandelt verschillende aandoeningen met het bewegingsapparaat van de mens als ...
De opleiding De  Bacheloropleiding beoogt: Studenten op te leiden in de basisprincipes van het geneeskundig domein, zodanig dat zij de kennis en inzichten kunnen toepassen ...
DE OPLEIDING Het doel van het MSc programma in SMNR is het leveren van zeer gemotiveerde en hooggekwalificeerde academici die zijn uitgerust met kennis van ...
De Opleiding Deze Bachelors opleiding in Public Health (BSPH) heeft tot doel:1. Kader te vormen, welke in staat is om middels een kritische wetenschappelijke benadering ...
3737

studenten

422

Wetenschappers

7

Faculteiten

44

Awards