MERSD studenten brengen bezoek aan Université de Guyane

 

Een delegatie bestaande uit 24 studenten van de studierichting Master Education and Research for Sustainable Development (MERSD) van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen heeft van 12 tot en met 15 februari 2019 een bezoek gebracht  aan de Université de Guyane (Universiteit van Frans-Guyana).

Het betrof een veldbezoek dat onderdeel is van de opleiding. In curriculum van de MERSD-opleiding is het vak Regionale Oriëntatie en Samenwerking opgenomen. De studenten moeten in groepen analyses maken van de sector onderwijs, landbouw, handel, ondernemerschap en community development.

Na presentaties door vertegenwoordigers van beide universiteiten werd gesproken over het concreet opzetten en uitvoeren van samenwerkingsmogelijkheden. Eveneens werd de inhoud van een MOU besproken welke in april 2015 werd ondertekend. Er is toen aangegeven dat de AdeKUS de intentie had om met de Fransen samen te werken. Helaas is er geen uitvoering gegeven aan de MOU. De Surinaamse studenten kregen verder een rondleiding op de universiteit. 40% van de studentenpopulatie is van Surinaamse afkomst. De Fransen gaven aan graag met de AdeKUS samen te willen werken. middels het uitwisselen van studenten en docenten. Ook werd gekeken naar het samen opzetten van ‘joint’ projecten zoals op het gebied van de Guyana Schild, afstandsonderwijs, duurzame ontwikkeling en de multiculturele samenleving.

 

By Comments off april 5, 2019