HERINSCHRIJVINGEN MASTEROPLEIDINGEN
COLLEGEJAAR 2021-2022 (aangepaste versie)

woensdag 25 augustus t/m woensdag 15 september 2021
08.00u – 12.00u (m.u.v. zater- en zondag)

 

Studenten die zijn ingeschreven voor het collegejaar 2020-2021 en het volledig inschrijfgeld en collegegeld hebben voldaan, met uitzondering van studenten die door het Bestuur van de Universiteit gedurende voornoemd collegejaar zijn afgeschreven, mogen zich zonder enige toestemming online herinschrijven voor het collegejaar 2021-2022.

 

Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan / foto ( ≤ 800KB) toe te voegen aan het online formulier:

  1. Studentenpas (voor- en achterzijde).
  2. Stortingsbewijs van het inschrijfgeld SRD 1850,- en minimaal 1 termijn van het collegegeld.

SRD rekeningen: Hakrinbank : 54.70.129;D.S.B.: 42.84.712

USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297

Euro rekening:    D.S.B. : 46.86.233

Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

 

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat:

  1. Het logo van de bank.
  2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS
  3. Naam van de Student
  4. Datum van overmaking en
  5. Het overgemaakt bedrag op uw bewijs staan vermeld.

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking.

Opleiding Collegegeld Termijnbetalingen Collegegeld
Master Nederlands n.v.t n.v.t.
Master Accountancy Euro 2500,- 5 termijnen van Euro 500,-
Master Bedrijfskunde* Cohort 2017-2018: Euro 1000,-

Cohort 2018-2019 en Cohort 2019-2020:

US$ 1500,-

5 termijnen van Euro 200,-

 

5 termijnen van US$ 300,-

Master Psychologie US$ 2000,- 5 termijnen van US$ 400,-
Master Onderwijskunde US$ 2000,- 5 termijnen van US$ 400,-
Master in Education for

Research and Sustainable

Development

Cohort 2016-2017 en eerder:

US$ 1.000,- (inclusief inschrijfgeld)

Cohort 2017-2018: US$ 1000,-

Cohort 2020-2021: US$ 1500,-

5 termijnen van (US$ 1000 – inschrijfgeld)

 

5 termijnen van US$ 200,-

5 termijnen van US$ 300,-

Master Social Development

and Policy

US$ 2000,- 5 termijnen US$ 400,-
Master Public Health n.v.t. n.v.t.
Master Fysiotherapie n.v.t. n.v.t.
Master Surinaams Recht US$ 1500,- 5 termijnen van US$ 300,-
Master in Sustainable

Management of

Natural Resources

 

1 termijn van SRD 450,- en 3 termijnen van SRD 350,-

 

1 termijn van SRD 450,- en 1 termijn van SRD 300,-

Master Mineral Geosciences Euro 300,- 5 termijnen van Euro 60,-
Master Petroleum Geologie /

Master Petroleum

Geoscience & Engineering

Cohort 2018-2019 en eerder: Euro 300,-

Cohort 2020-2021: US$ 2000,-

 

5 termijnen van Euro 60,-

5 termijnen van US$ 400,-

 

 

Bij storting of bancaire overboeking in Surinaamse Dollars zal op de dag van de storting / overboeking de verkoopkoers van de Centrale bank van Suriname gehanteerd moeten worden.

 

Klik hier voor de online her-inschrijving.

 

Bureau Studentenzaken20 augustus 2021 ( *wijzigingen voorbehouden)

(Aangepast 27 augustus 2021)

By Comments off augustus 21, 2021