NIEUWE INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2021-2022
SCHAKELJAAR

maandag 20 september t/m vrijdag 24 september 2021
08.00u – 12.00u

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2021/2022 wensen in te schrijven, zijn verplicht zulks online te doen.
Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan / foto ( ≤ 800 KB)  toe te voegen aan het online formulier:

                       

A. Nieuwe studenten:

 1. Gewaarmerkte diploma en cijferlijst (waarmerken betekent dat fotokopieën voorzien moeten zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 2. Eén (1) recente pasfoto.
 3. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID (voor- en achterzijde).

 

B. Studenten die zich herinschrijven op het Schakeljaar:

 1. Cijferlijst uitslag Schakeljaar.
 2. Eén (1) recente pasfoto.

 

Voor beide categorieën geldt voorts:

Bewijs van storting of bancaire overmaking van het bedrag SRD 1.850,- bestemd voor het inschrijfgeld collegejaar 2021/2022 en SRD 10,- voor de kosten ten behoeve van CBB voor de aanvraag van uw nationaliteitsverklaring of een bewijs van vreemdelingenregistratie en geboorteakte, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; D.S.B.: 42.84.712.

 

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekening nummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking.

Voor Schakeljaar studenten geldt:

 • Het inschrijfgeld in één (1) keer te voldoen.

Klik hier voor de online (her)inschrijving.

Klik hier voor de toelatingseisen van het Schakeljaar. 

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken

Paramaribo, 08 september 2021

By Comments off september 9, 2021