INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2023-2024
NIEUWE INSCHRIJVINGEN BACHELOROPLEIDINGEN
maandag 07 augustus t/m zaterdag 12 augustus 2023
maandag 14 augustus t/m woensdag 16 augustus 2023
09.00u – 13.00u

In deze periode worden alleen studenten opgeroepen die in het collegejaar 2022-2023 geslaagd zijn van:

 • het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.) en
 • de Colloquium Doctum (C.D.) toets.

 

De studierichtingen waarvoor u zich kunt inschrijven zijn:

Faculteit der Technologische Wetenschappen:      Agrarische Productie, Geowetenschappen, Electrotechniek, Civiele Techniek, Milieuwetenschappen,Werktuigbouwkunde.

Faculteit der Maatschappijwetenschappen:           Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Economie, Public Administration en Sociologie.

Faculteit der Juridische Wetenschappen:               Rechten.

 

Alle kandidaat-studenten (in- en uitgeloot) die mee doen aan de Numerus Fixus selectie en lotingsprocedure

Geneeskunde, Fysiotherapie, Public Health, Bedrijfskunde, Psychologie, Scheikunde en Wiskunde worden op vrijdag 08 en zaterdag 09 sept. 2023 ingeschreven (zie schema data inschrijvingen 2023-2024).

 

Vanaf maandag 07 augustus meldt betrokkenen zich fysiek aan met de volgende documenten bij het Bureau Studentenzaken in het BAK-gebouw:

A. V.W.O. geslaagden:

 1. Originele diploma en – cijferlijst + twee (2) gewaarmerkte kopieën (de kopieën van het diploma en de cijferlijst moeten voorzien zijn van een originele stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 2. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 3. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 4. Eén (1) nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 5. De originele geboorteakte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie (GEEN UITTREKSEL).

 B. Kandidaten die zijn toegelaten Colloquium Doctum:

 1. Verklaring Colloquium Doctum toets + twee (2) kopieën.
 2. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 3. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 4. Eén (1) nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 5. De originele geboorte akte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie (GEEN UITTREKSEL).

 

Voor beide categorieën geldt voorts:

 • Het inschrijfformulier (tweemaal (2x) meenemen).
 • Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2023-2024 SRD 4.200,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

De mogelijkheid bestaat het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • De 1e termijn ad. SRD 1.500, – geschiedt bij de inschrijving.
  • De 2e termijn ad. SRD 1.350, – dient uiterlijk 31 december 2023 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) bij gestort te worden.
  • De 3e termijn ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 maart 2024 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 3e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135-,) bij gestort te worden.

 

Bij internet banking of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de Student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile banking of internet banking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

Klik hier voor de toelatingseisen van de opleidingen. 

Studenten die zich voor het collegejaar 2023-2024 wensen in te schrijven, horen zich eerst te registreren voor de inschrijving via https://bit.ly/43UbOYL

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken
Paramaribo, 01 augustus 2023
(Wijzigingen voorbehouden)

By Comments off augustus 3, 2023