Op de Faculteit der Technologische Wetenschappen bestaat er momenteel bij de studierichting Elektrotechniek plaatsingsmogelijkheid voor een

Docent (DEELTIJDS)
met expertise in Energietechnieken (Power Engineering)

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, onderzoek en dienstverlening

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichting.

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichting.

 

Functieprofiel:

  • Minimaal afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in Elektrotechniek (specialisatie Electrical Power Engineering);
  • Minimaal twee jaar werkervaring in de brede praktijk van Energietechnieken en aanverwante beroepen;
  • Expertise in het ontwerpen van substations, energieoverdracht en centrales en onderstations.
  • Bij voorkeur twee jaren onderwijservaring op HBO/Universitair niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de waarnemend richtingscoördinator mevrouw Amrita Raghoebarsing, telefoon +597 8587271of e-mail: amrita.raghoebarsing@uvs.edu.

 

Solliciteren:

Schriftelijke sollicitaties voorzien van een motivatiebrief, cv en kopieën van diploma’s kunt u uiterlijk 22 september 2023 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw, Universiteitscomplex Leysweg of e-mailen naar recruitment@uvs.edu.

Gaarne in het onderwerp vermelden: ´Voor + achternaam/ Sollicitatie studierichting´

By Comments off september 8, 2023