Activiteiten in het kader van het SHS-project

Sedert maart 2023 is er een samenwerking tussen de Wageningen University & Research (WUR) en diverse stakeholders in Suriname. Het gaat om overheidsinstanties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen zoals het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de AdeKUS, de Polytechnische Hogeschool Suriname en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS).

Op 22 januari 2024 heeft de kick-off meeting van het “Soil Health in Suriname” (SHS) project plaatsgevonden; een activiteit die voortvloeit uit deze samenwerking. Het doel van het SHS-project is het monitoren, behouden en verbeteren van de bodemgezondheid in Suriname.

Bodemgezondheid is een essentieel onderdeel van ons ecosysteem. Het speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van de plantengroei, het waarborgen van de voedselproductie en het handhaven van het milieu evenwicht. Het begrijpen van de fundamentele principes van bodemgezondheid is dus van cruciaal belang voor duurzame landbouw, milieubescherming en de algehele gezondheid van ecosystemen.

Gezonde bodems vormen niet alleen de basis voor de voedselzekerheid in Suriname, maar bieden ook bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals verzilting, extreme droogte en overstromingen, die met name kleine boeren in Suriname bedreigen.

Vanwege het project zijn er verschillende workshops gehouden o.a. op het gebied van data (verzameling en -deling) en bodemonderzoek. De activiteiten, ontwikkelingen, resultaten en de toekomstplannen van het project werden tijdens een 5-daagse evenement gepresenteerd en gedeeld met de stakeholders.

Verder werden er lezingen en practica momenten over bodemgezondheid georganiseerd voor belanghebbenden en studenten.

Het SHS-project is een Private Sector Development (PSD) project, gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en gefaciliteerd door de Nederlandse Ambassade in Suriname en heeft mogelijkheden geboden voor wetenschappelijke uitwisseling van wederzijdse stakeholders op het gebied van bodemgezondheid en voor verdere samenwerking.

Vanuit de AdeKUS is het streven om samen met de verschillende stakeholders, door te gaan met het verbeteren van onze capaciteitsopbouw en het versterken van ons netwerk op het gebied van bodemgezondheid in Suriname.

 

By Comments off februari 29, 2024