AdeKUS en BOG doen onderzoek naar de insecticide resistentie status van Aedes aegypti muskieten
Insecticide resistentie onderzoek in het entomologie laboratorium. (Foto: K. Doerdjan-Ramoutar)

Suriname wordt regelmatig geteisterd door infectieziekten overgebracht door de Aedes aegypti muskieten meer bekend als de Dengue muskiet. Onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de karakteristieken van de muskietenpopulatie waardoor bestrijding effectiever kan worden uitgevoerd.

Om dit onderzoek te bevorderen sloten de AdeKUS en het BOG in november 2022 een MOU waarbij kennisvergaring rond Aedes muskieten een van de doelen is.

In dit kader is er een onderzoeksproject geïnitieerd door Mw. Kartika Doerdjan-Ramoutar MSc, docent aan de Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW), met o.a. als doel de resistentiestatus van Aedes muskieten tegen insecticiden te onderzoeken.

Dit onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling entomologie van het BOG o.l.v Mw. Treyanti Soekhoe en ondersteund door Prof. Dr.Jerry Toelsi van de Faculteit der Medische Wetenschappen.

Het onderzoek is gestart in het ressort Weg naar Zee waarbij in juni 2023 middels ovitraps muskieten eieren zijn verzameld. Deze eieren zijn in het insectarium van het BOG gekweekt tot volwassen muskieten waarna deze zijn getest op resistentie tegen 2 insecticiden t.w. Malathion en Karatox. Deze insecticiden worden bij de bespuitingen van gebieden gebruikt door het BOG.

Het resultaat wees uit dat de Aedes populatie gevoelig was voor Malathion maar sterke resistentie vertoonde tegen Karatox. Dat houdt in dat zij ongevoelig zijn voor een bepaalde dosis van dit middel.

De data geeft het BOG de inzichten om evidence based besluiten te nemen bij het bepalen van de beste bestrijdingsstrategie per gebied.

Het onderzoek zal uitbreiden tot meerdere ressorten en, bij voldoende middelen, ook naar andere districten.

 

By Comments off augustus 8, 2023