AdeKUS ontvangt ESRI licenties van GISsat

Op 21 juni 2023 ontving de AdeKUS een 50-tal ArcGIS Online Creator licenties en een 10-tal ArcGIS Desktop Advanced licenties van het bedrijf GISsat, welke de locale Esri-provider in Suriname is.

Dhr. Krishen Ramkhelawan, directeur van GISsat, nam het initiatief om na te gaan wat de behoefte van de Universiteit is en samen met dhr. Sun Kishoen Misier, Msc., richtingscoördinator Civiele Techniek, werd er een uiteenzetting gemaakt.

Op dezelfde dag werd een overdrachtsdocument getekend tussen GISsat (directeur Ramkhelawan) en de AdeKUS (voorzitter Bestuur Universiteit). GISsat zal steeds op verzoek van de AdeKUS, de benodigde licenties aan studenten en onderzoekers beschikbaar stellen voor de periode dat men denkt het nodig te hebben.

De AdeKUS zal op kort termijn een GIS-coördinator aanstellen, die zowel de interne behoefte op de Universiteit bijhoudt en coördineert als het aanspreekpunt vormt voor GISsat en andere externe GIS-gebruikers. De coördinator zal ook belast worden met het centraal vastleggen en bijhouden van alle verzamelde GIS-data op de AdeKUS.

Hierna was het makkelijker om de donatie van een LabKit Educational Software Bundle voor de AdeKUS te arrangeren. De licenties zijn ontvangen ter ondersteuning van onderwijs, onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten op diverse gebieden.

Deze technologie biedt n.l. de mogelijkheid om ruimtelijke analyses uit te voeren, besluitvormingsprocessen te verbeteren en het verkrijgen van duurzame oplossingsmodellen te bevorderen.

De voorzitter van het Bestuur AdeKUS, bedankte dhr. Ramkhelawan en de GISsat voor de corporate bijdrage aan de AdeKUS, waarmee niet alleen de academische excellentie op onze universiteit maar ook de duurzame ontwikkeling van Suriname wordt bevorderd.

By Comments off augustus 4, 2023