ADEKUS OP BRAZILIAANS ERTSVERWERKING CONGRES

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft van 4 tot en met 8 november 2019 deelgenomen aan het 28ste Nationale Braziliaanse Ertsverwerking en Metallurgische¹ Extractie Congres (ENTMME) in Belo Horizonte, te Minas Gerais in Brazilië. Dit evenement wordt georganiseerd voor onderzoekers, docenten en studenten van onderwijsinstituten, professionals en managers in de minerale, metallurgische en milieusector.

 

Doel van het congres

Deze bijeenkomst van alom bekende sprekers en onderzoekers, nationaal en internationaal, maakt integratie mogelijk tussen de academische en professionele gemeenschappen. Zo worden de interesses in research, het delen van informatie, en van industriële praktijken vergroot. Bij elke editie beoogt men de spreiding van de activiteiten en de netwerken binnen deze sector te vergroten. Het congres wordt beschouwd als instrument om professionals en studenten op mijnbouwgebied, de wetenschappelijke en technologische innovaties bij te brengen.

 

 

Initiatief wegens meerwaarde

Ramon Finkie en Ewald Poetisie, docenten van de studierichting Geologische Wetenschappen, namen het initiatief dit congres bij te wonen. Zij hebben middels posters, werkstukken over ertsverwerking van drie studenten, Arti Vishnudatt, Raoul Jateman en Ryandall Kasanradji, gepresenteerd. Het is hun streven er elke keer weer bij te zijn, het liefst met studenten, vanwege het innovatieve karakter en de mogelijkheid tot netwerken met vakgenoten. Bovenal vanwege de exposure die Suriname op deze manier krijgt. Er zijn informele gesprekken geweest met vakgenoten van de Universiteit Ouro Preto, waar Finkie zelf ook aan gestudeerd heeft, over samenwerking op het gebied van onderzoek en veldwerk. Dit zou vooral bij de Masteropleiding goed van pas komen, vindt Finkie.

Raakvlakken met Milieuwetenschappen

Bij deze 28ste bijeenkomst was er voor het eerst een symposium over het duurzaam gebruik van afval uit de mijnbouw- en metallurgische industrie. Een belangrijk onderwerp voor bedrijven, organisaties en onderzoekers in de betreffende sector. Er zijn onder hen namelijk verschillende technologieën beschikbaar met de potentie tot duurzaam gebruik van industrieel afval, hetgeen zelfs nieuw emplooi kan creëren binnen deze sector. Finkie hoopt dat de volgende keer ook de studierichting Milieuwetenschappen vertegenwoordigd kan zijn, omdat dit onderwerp precies in dat curriculum past.

Metallurgie¹ [materiaalkunde] is een deelgebied van de materiaalkunde dat zich bezighoudt met de studie van de natuurkundige en scheikundige gedragingen van de metalen en hun mengsels, de legering

By Comments off februari 4, 2020