AdeKUS SDG Commissie ingesteld

Op dinsdag 29 november is er een AdeKUS SDG Commissie ingesteld. Deze commissie zal onder andere een nulmeting doen ten aanzien van de door AdeKUS uitgevoerde projecten en samenwerkingsverbanden in relatie tot de 17 SDG’s. Ook zal de commissie input en advies geven ter voorbereiding van een beleidsplan 2022-2025 waarin de rol van AdeKUS in de SDG duidelijk tot uitdrukking komt op korte, middellange en lange termijn vanuit de verschillende geledingen van de Universiteit.

Deze commissie bestaat uit:
– Mevr. C. Jurgens (voorzitter), werkzaam op de FMijW
– Mevr. S. Nabibaks, werkzaam op de FJW
– De heer S. Ramdin, werkzaam op de FTeW
– Mevr. V. Emanuelson, werkzaam op de FM eW
– De heer S. Kalika, student FMeW
Plaatsvervangende leden:
– Mevr. M. van Ommeren, student FMeW
– Mevr. A. Harkhoe werkzaam op de afdeling PR

De werkzaamheden van de commissie starten op 1 december 2022 en hebben een duur van een kalenderjaar. Voor sommige taken zal de commissie medewerking (bijv. data) nodig hebben van een faculteit/ instituut/ afdeling. Universiteiten spelen een belangrijke rol m.b.t. onderwijs, onderzoek, dienstverlening maar ook innovatie in het bereiken van de SDG goals. De cie zal de gehele AdeKUS gemeenschap betrekken bij de genoemde activiteiten en zal gauw met u in contact treden hierover. We kijken uit naar een prettige samenwerking: ONE AdeKUS!

By Comments off november 30, 2022