AdeKUS start met infomercials

Het is bewezen dat met beeldmateriaal meer personen bereikt kunnen worden en boodschappen overgebracht kunnen worden. Foto’s en video’s kunnen zorgdragen voor naamsbekendheid, het nemen van acties, het delen van informatie alsook voor het promoten van diensten.

In het kader van het bovenstaande gaat de AdeKUS investeren in het promoten van haar diensten, te beginnen met bekendheid voor de faculteiten en de studierichtingen. Recent heeft de afdeling Public Relations (PR) een aanvang gemaakt met korte promofilms t.b.v. de verschillende studierichtingen van de AdeKUS. Voor de periode april-juni 2023 staan zes studierichtingen op de lijst, welke minder inschrijvingen hadden in het collegejaar 2022-2023. Door deze studierichtingen te promoten en onder de aandacht te brengen van vooral studenten, wenst de AdeKUS het aantal inschrijven te vermeerderen en de interesse op te wekken voor bepaalde studies.

Dhr. S. Moeljoredjo, Eng de Pesca, docent en wnd. Richtingscoördinator van de studierichting Agrarische Produktie, dhr. Clyde Tjitrodipo, functionaris UCIT en dhr. Frank Hupsel, functionaris van Bureau Studentenzaken, zullen de afdeling PR ondersteunen bij de productie van de promofilms. Het streven is om zes promofilms af te hebben die vertoond zullen worden tijdens de komende Jongeren Informatie Beurs die gepland staat voor 14, 15 en 16 juli a.s. in het Nationaal Indoor Stadion (NIS). Na deze set van promofilms zullen er meerdere volgen voor de overige faculteiten en studierichtingen.

 

By Comments off juni 1, 2023