AdeKUS verleend eredoctoraat aan mr. André Jainundun Saheblal

Op woensdag 18 januari 2023 is aan mr. André Jainundun Saheblal het eredoctoraat in de Juridische Wetenschappen verleend door het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname onder leiding van prof.dr. Shanti Venetiaan.

André J. Saheblal werd op 22 april 1927 geboren in Duisburg,  Beneden Suriname en is in 1973 afgestudeerd aan de doctorale opleiding van de Juridische Faculteit van de Universiteit van Suriname  afgestudeerd als  Meester in de Rechten..

Van 1974 tot 1994 is mr. Saheblal als docent verbonden geweest aan onze Universiteit. Tussen 1948 en 1984 is mr. Saheblal ambtenaar geweest op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Districtsbestuur en op het Ministerie van Justitie en Politie. Op 1 januari 1984 ging hij als directeur van het Ministerie van Justitie en Politie met pensioen nadat hij gedurende 36 jaren zijn krachten gegeven had.  Na zijn pensionering was mr. Saheblal actief als juridisch adviseur van het Surinaamse Rode Kruis in welke hoedanigheid hij vele conferenties in het Caraïbisch gebied en Europa heeft bijgewoond.

Mr. Saheblal  heeft een handreiking gedaan voor het oplossen van de vele erfrechtelijke boedels in Suriname door onderzoek te doen in verband met de publicatie van zijn boek getiteld: “ De afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen in Suriname (Amsterdam, 1999). De bewerking van het Surinaams Burgerlijk Wetboek door mr.dr. Saheblal wordt door vooral studenten  veel gebruikt omdat het Surinaams Burgerlijk Recht hierdoor beter toegankelijk is gemaakt.

Download hier het redeboekje: Het huisrecht en de wettelijke beknotting hiervan. 

By Comments off januari 19, 2023