Bestuur van de Universiteit

Het Bestuur van de Universiteit (BvU) is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de AdeKUS en is belast met de algehele leiding van de universiteit, zowel maar haar geheel als naar haar onderdelen.

Het BvU bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden, waarvan 3 worden gekozen door de geledingen van de universiteitsgemeenschap en maximaal 6 worden benoemd. Het Dagelijks Bestuur van de Universiteit (DB) ligt in handen van de voorzitter, tezamen met de secretaris van het BvU. De voorzitter van het BvU vertegenwoordigt de universiteit in en buiten rechte.

Het Bestuur van de Universiteit bestaat momenteel uit de volgende leden:
VENETIAAN, Shanti
Voorzitter
BOEDHOE, Shiraz
Secretaris
KHUDABUX, Rakieb
Lid
BREEVELD, Hans
Lid
SANDRIMAN, John
Lid
TALEA, Andreas
Lid
LACHMON, Astrieta
Vertegenwoordiger Wetenschappelijk personeel
MAHABIR, Soenilkoemar
Vertegenwoordiger Tappers/Staf
LALMAHOMED, Hakiem
Vertegenwoordiger Studenten

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

HET BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2241 / 2250
E-mail: board@uvs.edu