Studentvertegenwoordiger Bestuur van de Universiteit

Conform de Universiteitswet worden door middel van verkiezingen onder de geledingen van de Universiteitsgemeenschap, drie personen aangewezen om zitting te nemen in het Bestuur van de Universiteit. Deze zijn een vertegenwoordiger namens de studenten, een namens het technisch-administratief personeel en een namens het wetenschappelijk personeel.

De huidige vertegenwoordiger van de studenten in het Bestuur van de Universiteit, Hakiem Lalmahomed, is gekozen om gedurende de zittingsperiode van het Bestuur onder leiding van prof. dr. Shanti Venetiaan, de studenten te vertegenwoordigen.

 

WERKZAAMHEDEN STUDENTVERTEGENWOORDIGER

De studentvertegenwoordiger beijvert zich om binnen het Bestuur van de Universiteit de belangen van de studenten zo goed mogelijk te verdedigen. Dit doet hij voor de studentengemeenschap over het algemeen, maar ook voor individuele studenten, die om welke reden dan ook bij het Bestuur van de Universiteit mochten belanden.

Verder draagt hij zorg voor de inspraakmogelijkheid van studenten in het universiteitsbeleid. Deze vertegenwoordiger is tevens de hoogste vertegenwoordigende instantie van de studenten op beleidsniveau.

 

NIEUWS EN BEKENDMAKINGEN

Carrousel Bericht: Geen berichten gevonden

 

HANDIGE TIPS VOOR STUDENTEN

1. Laat je informeren

Het belangrijkste voor jou als student is om je te laten informeren over cruciale zaken die van belang zijn voor jouw studieloopbaan aan de AdeKUS. Dit doe je door alvast alle verplichte informatiestukken tot je te nemen, regelmatig de studentenvergaderingen bij de wonen, prikborden te raadplegen, en jouw UVS-mail en UVS-Moodle accounts in de gaten te houden voor bekendmakingen, uitnodigingen en andere relevante en of officiële informatie.

2. Heb je zaken op orde

In vergelijking met het lager en middelbaar onderwijs wordt van jou als student op de AdeKUS verwacht dat je verantwoordelijk bent voor jezelf en jouw studieloopbaan. Je behoort je goed te informeren over jouw rechten en plichten en ervoor te zorgen dat je die goed in de gaten houdt.
Belangrijk daarbij is het besef dat jij alle zaken die binnen jouw verantwoordelijkheid als student vallen, op orde hebt. Op tijd in- en uittekenen, opdrachten uitvoeren en inleveren, en deelname aan verplichte en of aangeraden colleges en activiteiten zijn daar enkelen van.

3. De pen is je beste vriend

Klachten en verzoeken kun je het best schriftelijk (per brief ingediend op de administratie of per UVS-mail) indienen. Dit is niet alleen belangrijk om misverstanden te minimaliseren, maar ook om een tijdslijn over het verloop van jouw verzoek vast te stellen. Mocht het nodig zijn, dan kun je altijd een beroep doen op die tijdslijn.
Net zo belangrijk als het schriftelijk deponeren van klachten en verzoeken, is het schriftelijk ontvangen van reacties daarop. In de haast om van problemen af te zijn, nemen veel studenten het genoegen met mondelinge reacties en of toezeggingen. Dit is niet alleen afgeraden, maar kan in sommige gevallen zelfs zodanig nadelig uitvallen, omdat je dan geen stukken hebt om die gedane toezegging te bewijzen, waardoor jij je daar moeilijk op kunt beroepen.

4. Volg de structuren

Net als iedere organisatie heeft de AdeKUS een bepaalde organisatiestructuur. Binnen deze structuur zijn er instanties ingebed waar jij als student terecht kunt, mochten zich problemen voordoen. Ieder van deze instanties heeft specifieke taken en bevoegdheden, waardoor je niet voor ieder probleem bij elk van deze instanties terecht kunt. Zoek daarom altijd naar de juiste instantie voor jou om je beklag te doen of jouw vragen te stellen. Ben je niet zeker of je bij de juiste instantie je klacht of vraag deponeert, vraag dan altijd of de benaderde instantie jou kan doorverwijzen naar de juiste instantie.

5. Aanpakken, aanpakken, aanpakken

Net als iedere organisatie heeft de AdeKUS een bepaalde organisatiestructuur. Binnen deze structuur zijn er instanties ingebed waar jij als student terecht kunt, mochten zich problemen voordoen. Ieder van deze instanties heeft specifieke taken en bevoegdheden, waardoor je niet voor ieder probleem bij elk van deze instanties terecht kunt. Zoek daarom altijd naar de juiste instantie voor jou om je beklag te doen of jouw vragen te stellen. Ben je niet zeker of je bij de juiste instantie je klacht of vraag deponeert, vraag dan altijd of de benarde instantie jouw kan doorverwijzen naar de juiste instantie.
Bij het benaderen van klacht of hulpinstanties is de pen jouw beste vriend. Daarmee wordt bedoeld dat jij het best schriftelijk jouw klacht kunt indienen of jouw vraag kunt stellen.

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

STUDENTVERTEGENWOORDIGER
BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT

Universiteitscomplex | Bestuursgebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2518 of +597 8866466
Facebook: https://www.facebook.com/HakiemALalmahomed 
E-mail: hakiem.lalmahomed@student.uvs.edu