Faculteit der Humaniora (FdHum)

De Faculteit der Humaniora (FdHum) houdt zich bezig met geesteswetenschappen en omvat de studierichtingen Taal, Cultuurwetenschappen en Geschiedenis. In 2012 werd er gestart met de Masteropleiding Nederlands.

Missie
De Bacheloropleiding Nederlands leidt op een professionele manier studenten op tot een initieel wetenschappelijk niveau, op het gebied van de Nederlandse taal in al haar domeinen/facetten. Afgestudeerden kunnen zich verder bekwamen op wetenschappelijk gebied door een masteropleiding te volgen, maar ze kunnen ook ingezet worden als communicatiemedewerkers in bedrijven en organisaties. Zelfwerkzaamheid, onderzoeks- attitude, maatschappelijke betrokkenheid en een kritische houding zijn waarden die centraal staan tijdens de opleiding.

Visie
De Bacheloropleiding Nederlands van de Faculteit der Humaniora levert hooggekwalificeerde studenten af die academisch vaardig zijn op het gebied van eenvoudig onderzoek, en van dienstverlening ten behoeve van de Surinaamse samenleving.

 

OPLEIDINGEN

De Faculteitder Humaniora telt momenteel  2 studierichtingen. De volgende opleidingen worden door de Faculteit der Humaniora aangeboden: Bachelor Geschiedenis en Bachelor Nederlands (sedert 2017)

Opleiding
Niveau
ECTS-credits
Brochure
Studiegids
Geschiedenis
180
Nederlands
Bachelor
Master
180
120
Download
Download
Download
Download

Voor gedetailleerde informatie over een opleiding, bezoek de opleidingspagina.

 

NIEUWS VAN ONZE FACULTEIT

Eredoctoraat toegekend aan Maurits Hassankhan   Op woensdag 6 maart 2019 is er een eredoctoraat aan Maurits Safdar Hoeseinkhan Hassankhan toegekend. Deze toekenning is voor ...
BSZ-bk-003/2019   Bekendmaking gebruik AdeKUS e-mail account Per augustus 2017 heeft de Universiteit van Suriname de Acceptable use policy geïntroduceerd. Dit  document geeft de voorwaarden ...
Mededeling over collegegeld   De CBvS heeft per 7 juni 2021 het geldend beheerst-zwevend wisselkoerssysteem verlaten en heeft een flexibel wisselkoerssysteem geadopteerd. Dit heeft geleid ...

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

FACULTEIT DER HUMANIORA

Universiteitscomplex | Gebouw 7
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2478
E-mail: fdhum@uvs.edu