Interfaculty For Graduate Studies And Research (IGSR)

De Interfaculty for Graduate Studies and Research is opgericht op 9 maart 2023. De Interfaculteit is conform de richtlijnen en regelingen inzake (inter) faculteiten, zoals opgenomen in de universiteitswet (GB 1966 nr. 78) ingebed binnen de organisatiestructuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De IGSR is gehuisvest in het Staatsoliegebouw. Met de oprichting van de IGSR wordt mede invulling gegeven aan het voornemen bij de oprichting van de Stichting IGSR om na enige tijd over te gaan in een faculteit. De Stichting Institute for Graduate Studies and Research, opgericht in 2006 wordt hiermede formeel opgeheven.

Visie

De IGSR wil een dynamisch onderdeel zijn van de Anton de Kom Universiteit van Suriname om interfacultaire graduate- en post-graduate opleidingen aan te bieden en het uitvoeren van multidisciplinaire onderzoek en dienstverlening.

Missie

– Het versterken en vergroten van hoog gekwalificeerd wetenschappelijk kader door het aanbieden van relevante interfacultaire Master’s en post-graduate programma’s
– Bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek met een multidisciplinaire aanpak.
– Bijdragen aan de wetenschappelijke output van de Anton de Kom Universiteit van Suriname door publicaties in vooraanstaande peer-reviewed journals, publicaties van boeken of hoofdstukken van boeken, wetenschappelijke presentaties op internationale fora, nationale vertegenwoordiging in internationale onderzoeksgroepen
– In opdracht van derden uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek met een multidisciplinair karakter
– In opdracht van derden diensten verlenen, gestoeld op de maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen, door inzet van expertise van verschillende disciplines en faculteiten.

OPLEIDINGEN

De Interfaculty for Graduate Studies and Research telt momenteel 1 post masteropleiding, 2 masteropleidingen en 1 pre-masteropleiding. De volgende opleidingen worden door de Interfaculty for Graduate Studies and Research aangeboden:

Opleiding
Graad
ECTS-credits
Brochure
Studiegids
Executive Master Finance and Control Post Master 62 Download Download
Wetenschappelijke Vorming
Pre-Master 25 Download Download

Voor gedetailleerde informatie over een opleiding, bezoek de opleidingspagina.

 

NIEUWS VAN ONZE INTERFACULTEIT

Informatiebijeenkomst Masteropleiding Finance & Control
Definitieve aanmelding Master F&C IGSR
Informatiebijeenkomst Masteropleiding Applied Statistics en Masteropleiding research Methods

Vacature: Een docent (voltijds) Research Methods / Methoden en Technieken

Op de Interfaculteit Graduate Studies and Research (IGSR) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een Een docent (voltijds) Research Methods / Methoden en Technieken   Functie-inhoud: ...

Vacature: Een docent (deeltijds) Statistiek

Op de Interfaculteit Graduate Studies and Research (IGSR) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een Een docent (deeltijds) Statistiek   Functie-inhoud: Het verzorgen van onderwijs op ...

 

DOWNLOADS

Staatsbesluit ter instelling van de Interfaculteit Graduate Studies and Research 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

Interfaculty Institute for Graduate Studies and Research
Universiteitscomplex | Staatsolie Building

Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 490900/ 491030
E-mail: igsr@uvs.edu