Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW)

De Faculteit der Maatschappijwetenschappen is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs, onderzoek en dienstverlening van internationale kwaliteit wil leveren.

Het academisch vormen van jonge mensen, opleiden van nieuwe generaties onderzoekers, opleiden van academici die kennis combineren met professionele  vaardigheden, doen van grensverleggend onderzoeken bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, meet zij zich aan als haar voorname taken. Het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen bestaat  uit: mw. P. Crawford-Nesty MA (Decaan) en mw. M. De Bies (Secretaris ). Bij de uitvoering van haar taken wordt het  Dagelijks Bestuur ondersteund door het Faculteitsbureau onder leiding van de Faculteitsdirecteur.

Voor de volledige organisatie en structuren van de faculteit, bezoek de pagina Organisatie en Structuren.

Voor mededelingen en nieuws van onze faculteit, bezoek de pagina Infobalie.

Voor informatie over vaste commissies van onze faculteit, bezoek de pagina Vaste Commissies.

Voor alle geldende reglementen en formulieren van onze faculteit, bezoek de pagina Reglementen en Formulieren.

 

OPLEIDINGEN

De Faculteit der Maatschappijwetenschappen telt momenteel zes studierichtingen (vakgroepen), met elk tenminste een opleiding. De volgende opleidingen worden door de Faculteit der Maatschappijwetenschappen aangeboden:

Opleiding
Niveau
ECTS-credits
Brochure
Studiegids
 Accountancy
120
Download
Onderwijs- en Pedagogische Wetenschappen
180
Economie
180
Master of Science in Sustainable Development (MSD)
120
Download
Psychologie
180
120
Download
Download
Public Administration
180
Sociologie
180
 

Voor gedetailleerde informatie over een opleiding, bezoek de opleidingspagina.

 

NIEUWS VAN ONZE FACULTEIT

Vacature: Secretarieel Administratief Medewerker

Op de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (FMijW) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een Secretarieel Administratief Medewerker   Doel van de functie: Uitvoeren van secretariële en ...
  Public Administration organiseerde 3e succesvolle bestuurskunde week                   “Burgerschap en Burgerzin. Individuele of collectieve verantwoordelijkheid?” Dit was het ...

Vacature: Een docent ( voltijds/deeltijds) met expertise in Bedrijfskunde

Op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) bestaat er bij de studierichting Bedrijfskunde momenteel plaatsingsmogelijkheid voor Een docent ( voltijds/deeltijds) met expertise in Bedrijfskunde   Vakken: ...

Vacature: Een docent ( deeltijds) met expertise in Financieel Management

Op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) bestaat er bij de studierichting Bedrijfskunde momenteel plaatsingsmogelijkheid voor Een docent ( deeltijds) met expertise in Financieel Management   ...

Vacature: Een docent ( deeltijds) met expertise in Digital Information  en transformation

Op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) bestaat er bij de studierichting Bedrijfskunde momenteel plaatsingsmogelijkheid voor Een docent ( deeltijds)  met expertise in Digital Information  en ...
Buluitreiking Faculteit der Maatschappijwetenschappen De Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) hield op vrijdag 26 januari 2024 hun buluitreiking. Hierbij ontvingen dertig (30) studenten hun Bachelordiploma en ...

 

DOWNLOADS

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex | Gebouw 6
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2440
E-mail: fmijw-decanaat@uvs.edu