Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW)

De Faculteit der Maatschappijwetenschappen is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs, onderzoek en dienstverlening van internationale kwaliteit wil leveren.

Het academisch vormen van jonge mensen, opleiden van nieuwe generaties onderzoekers, opleiden van academici die kennis combineren met professionele  vaardigheden, doen van grensverleggend onderzoeken bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, meet zij zich aan als haar voorname taken. Het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen bestaat  uit: mw. drs. A. Lachmon-Alakhramsing (Decaan) en mw. P. Crawford-Nesty MA (Secretaris ). Bij de uitvoering van haar taken wordt het  Dagelijks Bestuur ondersteund door het Faculteitsbureau onder leiding van de Faculteitsdirecteur, mw. Ch. Dijksteel LL.M, MPH.

Voor de volledige organisatie en structuren van de faculteit, bezoek de pagina Organisatie en Structuren.

Voor mededelingen en nieuws van onze faculteit, bezoek de pagina Infobalie.

Voor informatie over vaste commissies van onze faculteit, bezoek de pagina Vaste Commissies.

Voor alle geldende reglementen en formulieren van onze faculteit, bezoek de pagina Reglementen en Formulieren.

 

OPLEIDINGEN

De Faculteit der Maatschappijwetenschappen telt momenteel zes studierichtingen (vakgroepen), met elk tenminste een opleiding. De volgende opleidingen worden door de Faculteit der Maatschappijwetenschappen aangeboden:

Opleiding
Niveau
ECTS-credits
Brochure
Studiegids
Accounting, Auditing and Control
Master
120
Download
Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
180
Economie
180
Education and Research for Sustainable Development
120
Download
Psychologie
180
120
Download
Download
Public Administration
180
Sociologie
180
 

Voor gedetailleerde informatie over een opleiding, bezoek de opleidingspagina.

 

NIEUWS VAN ONZE FACULTEIT

Launch geaccrediteerde masteropleiding Accountancy op AdeKUS De officiële launch van  de recent geaccrediteerde masteropleiding Accountancy van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) vond ...
BSZ-bk-003/2019   Bekendmaking gebruik AdeKUS e-mail account Per augustus 2017 heeft de Universiteit van Suriname de Acceptable use policy geïntroduceerd. Dit  document geeft de voorwaarden ...
Mededeling over collegegeld   De CBvS heeft per 7 juni 2021 het geldend beheerst-zwevend wisselkoerssysteem verlaten en heeft een flexibel wisselkoerssysteem geadopteerd. Dit heeft geleid ...

 

DOWNLOADS

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex | Gebouw 6
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2440
E-mail: fmijw-decanaat@uvs.edu