Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW)

De Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) werd ingesteld bij Staatsbesluit van 26 september 1969 (G.B. no. 103) en werd geproclameerd op dezelfde datum.

De Faculteit is ondergebracht in het Prof. Dr. Paul C. Flu Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) aan de Kernkampweg 5-7 te Paramaribo en bestaat uit de volgende opleidingen: Geneeskunde, Fysiotherapie en Public Health.

Missie

De Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is een toonaangevend instituut dat:

  • hoog gekwalificeerde gezondheidswerkers opleidt voor de Surinaamse samenleving,
  • hoogstaand internationaal onderzoek verricht

Zij houdt daarbij rekening met de actuele maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen in Suriname en levert proactief haar bijdrage aan de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg.

Visie

De Faculteit der Medische Wetenschappen streeft ernaar hoogopgeleide gezondheidswerkers af te leveren die in staat zijn om met de opgedane kennis en vaardigheden een belangrijke rol te vervullen binnen de gezondheidszorg, in het bijzonder voor de Surinaamse samenleving.

Voor de volledige organisatie en structuren van de faculteit, bezoek de pagina Organisatie en Structuren.

Voor mededelingen en nieuws van onze faculteit, bezoek de pagina Infobalie.

Voor informatie over vaste commissies van onze faculteit, bezoek de pagina Vaste Commissies.

Voor alle geldende reglementen en formulieren van onze faculteit, bezoek de pagina Reglementen en Formulieren.

 

OPLEIDINGEN

De Faculteit der Medische Wetenschappen telt momenteel 3 studierichtingen. De volgende opleidingen worden door de Faculteit der Medische Wetenschappen aangeboden:

Opleiding
Niveau
ECTS-credits
Brochure
Studiegids
Geneeskunde

240

Public Health
180

Voor gedetailleerde informatie over een opleiding, bezoek de opleidingspagina.

 

NIEUWS VAN ONZE FACULTEIT

Carrousel Bericht: Geen berichten gevonden

 

DOWNLOADS

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN

MWI Complex
Kernkampweg 5
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 441007
E-mail: bureau-fmew@uvs.edu