Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW)

De Faculteit der Wis- en Natuurkundige wetenschappen(FWNW) is een van de jongste faculteiten van de AdeKUS en omvat de studierichtingen: biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. De FWNW biedt bacheloropleidingen aan en zal in de toekomst ook master opleidingen aanbieden in de bovengenoemde studierichtingen. De bacheloropleidingen scheikunde en wiskunde zijn vanaf 2015 operationeel en in 2017 geaccrediteerd. De bacheloropleidingen natuurkunde en biologie zijn gestart in 2018.

Het onderzoek dat aan of via de faculteit wordt uitgevoerd spitst zich toe op: behoud, bescherming, herstel en duurzaam gebruik van de biodiversiteit en ecosystemen van Suriname en de regio(biologie), atmosferische kwikconcentraties in de tropen(natuurkunde), chemische samenstelling medicinale planten(scheikunde), mathematische statistiek en mathematical education (wiskunde).

Voor de volledige organisatie en structuren van de faculteit, bezoek de pagina Organisatie en Structuren.

Voor mededelingen en nieuws van onze faculteit, bezoek de pagina Infobalie.

Voor informatie over vaste commissies van onze faculteit, bezoek de pagina Vaste Commissies.

Voor alle geldende reglementen en formulieren van onze faculteit, bezoek de pagina Reglementen en Formulieren.

OPLEIDINGEN

De Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen telt momenteel 4 studierichtingen, met elk tenminste een opleiding. De volgende opleidingen worden door de Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen aangeboden:

Opleiding
Niveau
ECTS-credits
Brochure
Studiegids
Biologie
180
Natuurkunde
180
Scheikunde
180
Wiskunde
180

Voor gedetailleerde informatie over een opleiding, bezoek de opleidingspagina.

 

NIEUWS VAN ONZE FACULTEIT

Eerste Buluitreiking Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen   De Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW) heeft op 4 januari jl. de eerste bullen uitgereikt ...
BSZ-bk-003/2019   Bekendmaking gebruik AdeKUS e-mail account Per augustus 2017 heeft de Universiteit van Suriname de Acceptable use policy geïntroduceerd. Dit  document geeft de voorwaarden ...
Belangrijke mededeling inzake herinschrijving vóór 31 januari 2020 Betreft alle studenten die voor het collegejaar 2019 – 2020 nog niet zijn her ingeschreven. Deel dit ...
Numerus Fixus Beschikkingen collegejaar 2020-2021 Onderstaand treft u de Numerus Fixus van de studierichtingen Bedrijfskunde en Psychologie op de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen, de studierichtingen ...
INSCHRIJVINGEN 2020-2021  NIEUWE INSCHRIJVINGEN: Nieuwe inschrijvingen Bacheloropleidingen: Advertentie Nieuwe inschrijvingen Schakeljaar: Advertentie Nieuwe inschrijvingen Masteropleidingen: Advertentie   HER INSCHRIJVINGEN: Herinschrijvingen Bacheloropleidingen: Advertentie Herinschrijvingen Masteropleidingen: Advertentie ...

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex | Gebouw 17
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2325
E-mail: fwnw@uvs.edu