IMWO: Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek

Het IMWO biedt wetenschappelijke onderzoeksproducten en -diensten van de hoogste kwaliteit aan haar klanten, waarvan de resultaten niet alleen ten goede komen aan de wetenschap, maar ook aan maatschappelijke organisaties of het bedrijfsleven. De uitkomst van het onderzoek is er op gericht op de aanvragende instantie zo goed als mogelijk in staat te stellen hun effectiviteit en doelmatigheid te verbeteren.

Het onderzoeksprogramma van het IMWO concentreert zich op maatschappelijk relevante sectoren. Het IMWO streeft met de uitvoering van de projecten naar:

 • • het stimuleren van de ontwikkeling van het onderwijs van de Anton de Kom Universiteit;
 • • het bijdragen aan de ontwikkeling van opvattingen en werkwijzen van nationaal beleid, die gebruikt worden door overheidsinstellingen en particulieren;
 • • het concretiseren van marktgericht handelen;
 • • het vergroten van de wetenschappelijke kennis in de samenleving.

 

DIENSTEN

Het IMWO heeft ruime ervaring in kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • • bureau-onderzoek;
 • • online en observatieonderzoek;
 • • enquêtes;
 • • diepte-interviews;
 • • focusgroepen;
 • • customer journey mapping;
 • • impact studies.

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

IMWO: Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 462003
E-mail: imwo@uvs.edu