Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS)

Het Institute for Women, Gender and Development Studies committeert zich aan ontwikkelingsvraagstukken vanuit een genderperspectief middels onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De vraagstukken zijn nationaal, regionaal en internationaal van aard en hebben betrekking op de levensomstandigheden van mannen en vrouwen in het algemeen en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie. Dit doet zij door samen te werken met Internationale Universiteiten en Gender Instituten met als basis de Internationale Verdragen geratificeerd door Suriname. Voorts zet het instituut zich in om middels gendermainstreaming een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Diensten

IWGDS biedt de volgende diensten aan:

Courses:

• Gender als Analytisch Instrument (voor Studenten,Gender Focal Points en Overheid)
• 
Blended Course: Gender en Sexuality (voor Overheid, NGO’s en studenten)

Trainingen:

• Huiselijk Geweld

Downloads

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

Vragen? Neem dan gerust contact op met

Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS)

Universiteitscomplex | Gebouw 20
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2528
E-mail: iwgds@uvs.edu