Anisma Gokoel MSc. gepromoveerd tot doctor in de medische wetenschappen

Op woensdag 20 juli 2022 verdedigde Anisma Rosanna Gokoel aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname haar proefschrift getiteld ‘The Influence of Prenatal Exposure to Non-Chemical and Chemical Stressors on Birth Outcomes in Suriname’. Het onderzoek van dr. Anisma Gokoel is binnen het kader van een samenwerking tussen de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Tulane University en de University of Pittsburgh uitgevoerd. De doelstellingen tijdens dit onderzoek waren:

  1. Het meten van de invloed van niet-chemische stressoren (stress en lage sociale support) op depressie tijdens de zwangerschap;
  2. Het meten van de invloed van niet-chemische stressoren op geboorte-uitkomsten (vroeggeboorte, laaggeboortegewicht);
  3. Het meten van de invloed van prenatale blootstelling aan kwik op geboorte-uitkomsten;
  4. Het meten van de combinatie van niet-chemische (ervaren stress, depressie, BMI) en chemische stressoren (Hg, lood (Pb), tin (Sn), Selenium (Se)) op geboorte-uitkomsten.

Het onderzoeksproject, getiteld MeKiTamara- Moeder en Kind (gezondheid) in de toekomst, waar het onderzoek gedaan door dr. Gokoel deel van uitmaakt, is een milieu-epidemiologische cohortstudie onder 1200 zwangere vrouwen en hun kinderen. Op drie onderzoek locaties, het binnenland, Nickerie en Paramaribo en omliggende districten, onderzoekt de studie de impact van blootstelling aan chemicaliën (neurotoxische stoffen) en niet-chemische stressoren op geboorte-uitkomsten en neurologische ontwikkeling (de zich ontwikkelende hersenen bij het kind). De onderzoeksopleidingscomponent leidt ertoe dat zeven Surinaamse gezondheidswerkers een doctoraat zullen behalen. Dr. Gokoel is de eerste van de zeven die deze mijlpaal heeft bereikt.

By Comments off juli 21, 2022