Bachelor Geschiedenisopleiding

De Faculteit der Humaniora (FdHum) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname gaat in het collegejaar 2020/2021 weer van start met een Bachelor Geschiedenisopleiding. Deze opleiding biedt studenten de gelegenheid om op academisch niveau geschiedenis te studeren.

Binnen de opleiding worden er ook minors aangeboden die het mogelijk maken om zich te specialiseren in Archeologie, Archivistiek en Geschiedenis, Erfgoed en Toerisme (GET).

Op vrijdag 18 september 2020 wordt er een voorlichtingsochtend georganiseerd op de campus van de universiteit. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de emailadressen jerome.egger@uvs.edu en mauritshassan@gmail.com.

Vanwege de Covid-19 maatregelen zullen er drie voorlichtingssessies worden gehouden en wel om: 09.00, 10.00 en 11.00 uur. Elke sessie duurt ongeveer 40 minuten. Per keer kunnen maximaal 12 belangstellenden worden toegelaten.

Datum: vrijdag 18 september 2020
Plaats: ADEKUS Campus Gebouw 7 (Gangpad)
Tijd: 09.00, 10.00 en 11.00 uur

Bij de registratie gaarne aangeven welk tijdstip u schikt.

 

 

 

By Comments off september 10, 2020